واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی

این بخش به آموزش دو دسته واژگان مرتبط به خرید و فروش در انگلیسی اختصاص یافته است. لطفا ابتدا فیلم آموزشی آشنایی با کلمات فروش در انگلیسی را مشاهده و سپس متن را مطالعه نمائید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

فروش در انگلیسی Shops and Goods

در قسمت اول لیستی از اسامی فروشگاه‌های مختلف ارائه شده است. در page 142‌ تصویر این فروشگاه‌ها به منظور کمک به شناخت دقیق تر ارائه شده است.

فروش در انگلیسی 1

عنوان این بخش shops and goods است که shops به معنی «فروشگاه‌ها» و goods‌ یک اسم غیرقابل شمارش به معنی «کالا» است. باید توجه داشت که اضافه شدن پسوند s در انتهای این اسم غیرقابل شمارش، صرفاً به منظور جلوگیری بروز اشتباه در تشخیص این کلمه به عنوان صفت good به معنی خوب می باشد. به عنوان مثال:

We received some goods in the shop yesterday.              ما دیروز مقداری کالا در فروشگاه دریافت کردیم

همانطور که مشاهده می شود در این جمله برای the shop از حرف اضافه in استفاده شده است؛ در حالی که عنوان این بخش از کتاب، at the shop است. باید توجه داشت که برای عبارت «در فروشگاه» می توان از دو حرف اضافه استفاده کرد و به هر دو صورت at the shop و in the shop بیان می شود.. از این رو می توان گفت که برخی از این واژگان می توانند با بیش از adverbial‌ همراه باشند.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

نکته دیگر که در اسامی فروشگاه های باید مورد توجه قرار گیرد، استفاده از کلمه shop‌ در انتهای اسم بعضی از فروشگاه‌ها است. به عنوان مثال، bookshop، clothes shop و shoe shop. باید توجه داشت که استفاده از این کلمه در بین بریتانیایی ها رایج است و در زبان انگلیسی آمریکایی به جای این کلمه، از کلمه store به عنوان فروشگاه استفاده می شود. بر این اساس، در زبان انگلیسی آمریکایی به جای bookshop به معنی «کتاب‌فروشی» از bookstore استفاده می شود.

نکته بعدی در خصوص دو کلمه supermarket و department store است. اگرچه هر دو کلمه به عنوان «فروشگاه بزرگ، فروشگاه‌هایی که تنوع محصولی زیادی دارند» ترجمه می شوند. اما با توجه به اینکه supermarket خیلی بزرگتر از department store است و معمولاً همه نوع محصولی در آن یافت می شود، این دو واژه با یکدیگر متفاوت هستند.

کلمه newsagent’s به معنی «روزنامه فروشی، مغازه یا دکه‌ای که روزنامه‌ها و مجلات مختلف در آن یافت می شوند»، یک عبارت انگلیسی است که در زبان انگلیسی آمریکایی از newsstand برای این عبارت استفاده می شود.

کلمه a chemist’s‌ به معنی «داروخانه» نیز یکی دیگر از کلماتی است که بین بریتانیایی ها رواج داشته و آمریکایی ها به جای آن از کلمات pharmacy‌ و یا drugstore استفاده می کنند.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

همانطور که مشاهده می شود در انتهای برخی از این کلمات، ’s اضافه شده است. باید توجه داشت که این ’s برای بیان مالکیت استفاده شده است. به عنوان مثال، newsagent یعنی «فروشنده روزنامه» با اضافه شدن ’s به newsagent’s یعنی «محل تحت مالکیت فروشنده روزنامه» تبدیل شده است. برای کلمات chemist یعنی «داروساز» و butcher «قصاب» و baker «نانوا» نیز این موضوع برقرار است.

Goods

در قسمت ۳ این بخش کتاب، لیستی از کالاهایی که می‌توانند هنگام سفر به کشور دیگر مهم باشند، ارائه شده است. برای یافتن معنی این کلمات می توان با کمک دیکشنری، تمرین تصویری page 143‌ را تکمیل نمود.

فروش در انگلیسی 2

با توجه به آشنایی با واژگان مربوط به اسامی فروشگاه‌ها و برخی کالاها برای آشنایی با فروش در انگلیسی حال می توان قسمت ۲ این بخش را تکمیل نمود.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی (مطلب کنونی)
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *