واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی

در این بخش فعل‌های دارای ویژگی‌ خاص در یافتن معنای دیگر با همراه شدن با کلمه یا عبارت خاص، مورد بررسی قرار می گیرند. لطفا ابتدا فیلم آموزشی عبارت فعلی را مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

عبارت فعلی

قسمت یک این بخش از کتاب شامل دو ستون A و B است که در ستون A، فعل و در ستون دوم، کلمه و عبارت تکمیل کننده معنای فعل و عبارت فعلی قرار گرفته است. به عنوان مثال، فعل get معانی فراوانی مانند «گرفتن»، «بدست آوردن»، «زدن و آسیب رساندن»، «به دام انداختن»، «متولد شدن» و … دارد؛ در این جدول با اضافه شدن کلمه fit و یا stressed، معنی مورد نظر فعل get در این دو کاربرد گرفتن حالت خاصی است. بر این اساس get fit به معنی «روی فرم آمدن» و «تناسب اندام پیدا کردن» و get stressed به معنی «استرس پیدا کردن» و «مضطرب شدن» می باشد.

به عبارت دیگر، ادامه جمله امکان یافتن معنی مناسب و موردنظر از بین معانی مختلف فعل را فراهم می کند. تعدادی از فعل‌های این بخش در این گروه قرار می گیرند؛ اما دسته دیگری از فعل‌های معرفی شده در این بخش، phrasal verbs‌ یا فعل‌های چندقسمتی می باشند. دو نمونه از این فعل‌ها که در آخرین ردیف جدول قرار گرفته اند، get on و get off هستند.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

ساختار فعل‌های چند قسمتی متشکل از یک فعل و یک یا چند حرف اضافه به دنبال آن است. که در این جدول، فعل اصلی get و در ادامه نیز حرف اضافه on‌ یا off قرار گرفته که فعل دو قسمتی را به وجود آورده است. باید توجه داشت که در این فعل ها، کل ترکیب فعل بعلاوه حرف اضافه، به عنوان فعل جمله در نظر گرفته می شود و این دو با یکدیگر یک معنا را تولید می کنند.

این ویژگی تفاوت فعل های چند قسمتی و فعل های دسته اول در این جدول می باشد.

در page 149 تکمیل شده این جدول ارائه شده است. در ادامه فعل ها و عبارات مربوط به آن ها و با توجه به اهمیت این فعل ها، ترجمه ترکیب آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

عبارات فعلی قسمت یک

get fit به معنی «تناسب‌اندام یافتن» است و اگر این عبارت به تنهایی بیان شود، به عنوان یک جمله امری به مخاطب می گوید «برو باشگاه، پیاده روی کن و … و تناسب اندام پیداکن».

get stressed به معنی «مضطرب شدن» و «استرس یافتن» است. کلمه stressed صفت و به معنی «استرس زده» و «مضطرب» می باشد.

spend time به معنی «زمان صرف کردن» است. یکی از معانی فعل spend، «مصرف کردن» و time نیز به معنی «زمان» می باشد.

spend money به معنی «پول مصرف کردن» است. باید توجه داشت که فعل spend‌ در این معنا، معمولاً با حرف اضافه on همراه می شود. به عنوان مثال:

Spend time on something                                 زمان صرف کردن برای چیزی

spend money on something                               پول صرف کردن برای چیزی

در عبارت بعدی، carry the shopping به معنی «حمل کردن خریدها» است که در آن، فعل carry به معنی «حمل کردن» و «جابجا کردن» و shopping به معنی «کالاهای خریداری شده» می باشد. shopping مصدر فعل shop یعنی «خرید کردن» است.

به طور مشابه، عبارت carry the bags به معنی «حمل کردن کیف‌ها» یا «پاکت‌ها» است که گاهی در صورت تناسب برای «حمل کردن چمدان‌ها و وسایل سفر» نیز استفاده می شود.

عبارت بعد، wash the windows به معنی «شستن پنجره‌ها» است که از ترکیب فعل wash‌ به معنی «شستن» و «شستشو کردن» و windows یعنی «پنجره‌ها» ساخته شده است.

به طور مشابه، wash the car به معنی «شستن اتومبیل» است.

عبارت فعلی بعد، take the lift همانند ساختار get fit است که کلمه بعد از فعل، معنای فعل را روشن می سازد. فعل take معانی متعددی دارد و مطابق دیکشنری آکسفورد، چهارمین کلمه پرمعنای زبان انگلیسی با ۳۴۳ معنی است. این فعل با آمدن کلمه lift به معنی «آسانسور» بعد از آن، به معنی «رفتن با آسانسور» و «جابجا شدن با آسانسور» است.

خاطر نشان می گردد کلمه آسانسور برگرفته از کلمه‌ای فرانسوی asceunseur‌ است که فرهنگستان واژه ‌معادلِ «آسان‌بر» را برای آن پیشنهاد کرده است.

مشابه عبارت قبل، take the escalator «رفتن با استفاده از پله برقی» است. کلمه escalator به معنی «پله برقی» می باشد.

عبارت فعلی بعد، have a bath نیز از مواردی است که کلمه بعد از فعل، معنای فعل را مشخص می کند. فعل have در این عبارت به معنی «خوردن»، «صرف کردن» و «داشتن» نیست. کلمه bath به معنی حمام و have a bath به معنی «استحمام کردن» و «حمام رفتن» است.

به طور مشابه، عبارت have a shower نیز به معنی «دوش گرفتن» است.

در زبان انگلیسی have a bath و have a shower متفاوت از یکدیگر می باشند؛ به طوری که have a bath برای بیان مفهوم «حمام کردن در وان حمام» که ممکن است طولانی مدت باشد و have a shower برای بیان «دوش گرفتن کوتاه» استفاده می شود.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

عبارت فعلی بعد، مشابه کابرد take و get است. عبارت do the housework به معنی «انجام دادن کارمنزل» است. اما باید در نظر داشت که فعل do در این عبارت به عنوان فعل اصلی کاربرد دارد که در این نقش دارای معانی متعدد است و یکی از آن ها «انجام دادن» می باشد.

به طور مشابه، do some exercise نیز با توجه به معنی کلمه exercise «تمرین» و «تمرین ورزشی»، به معنی «انجام دادن مقداری تمرین ورزشی» است. باید توجه داشت که علیرغم اینکه exercise به معنی «تمرین» قابل شمارش است، در این عبارت با توجه به مورد نظر بودن معنی «تمرین ورزشی» که به صورت کلی غیرقابل شمارش محسوب می گردد؛ بعد از some، این اسم به صورت جمع بیان نشده است. اصطلاحاً، exercise در اینجا اسم جنس است که جنس آن «تمرین ورزشی» می باشد. این کلمه زمانی قابل شمارش است که مفهوم تعدادی از تمرین‌های مختلف ورزشی را بیان می کند و در صورت بیان مفهوم تمرینات ورزشی در حالت کلی، غیرقابل شمارش است. بر این اساس در عبارت do some exercise منظور حرکت ورزشی خاص و یا ورزش خاص نیست؛ بلکه این عبارت به عنوان یک جمله امری به معنی «مقداری تمرین ورزشی انجام بده» می باشد.

در پایان این قسمت، دو فعل phrasal verb یا دوقسمتی get on و get off قرار داده شده است. get on a bus به معنی «سوار اتوبوس شدن» و get off a bus به معنی «پیاده شدن از اتوبوس» است. get of a train نیز به معنی «سوار شدن به قطار» و get off a train به معنی «پیاده شدن از قطار» می باشد.

فعل دوقسمتی get on‌ به معنی «سوار شدن به» اتوبوس و قطار و get off به معنی «پیاده شدن از» اتوبوس و قطار ترجمه شده است. یادآوری می شود که در این فعل‌های دوقسمتی با اضافه شدن حرف اضافه به فعل، معنای جدید به وجود می آید.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی (مطلب کنونی)
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

2 پاسخ
 1. mghh
  mghh گفته:

  با عرض سلام وخدا قوت خدمت شما
  سوال اولم این هست که برای این که مثلا به کسی بگوییم دوش بگیر یا بخواهیم بگوییم از آسانسور استفاده کن حتما باید از این ساختارهای have a shower و take the lift استفاده کنیم یعنی این ساختارها خاص هستند یا به طور دیگر هم میتوانیم منظور خود را بیان کنیم؟
  سوال دوم هم اینکه در دیکشنری Oxford که نگاه کردم به طور خاص گفته نشده که اگر فعلی با فلان کلمه استفاده شود چه معنی ای دارد، بهترین راه برای یادگیری این گونه ساختارها که کلمه دوم معنای فعل اول را مشخص می کند چیست؟

  پاسخ
  • مدیر مدیر
   مدیر گفته:

   با سلام و احترام خدمت شما؛

   در پاسخ سؤال اول: بله، این ساختارها، ویژه هستن. به عبارت ساده‌تر، همونطور که در فارسی مثلا میگیم «دوش گرفتن» و نمیگیم «دوش رفتن» به طور مشابه در انگلیسی هم میگیم take a shower یا have a shower.

   پاسخ سؤآل دوم: هدف اصلی از بخش مکالمه و واژگان در دوره‌های مقدماتی تا پیشرفته، معرفی همین ساختارهای متعارف هست. معمولا دیکشنری‌ها این کاربردها رو ذیلِ «اسمِ کامل کننده فعل» میارن و در واقع، نحوه صحیح کاربرد اسم رو بیان می‌کنن. مثلا در دیکشنری دیجیتال Longman در توضیح کلمه shower نحوه استفاده از اون یعنی take a shower و have a shower رو بیان کرده و برای هر کدوم مثال زده.

   با سپاس

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *