واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد

در بررسی کلی مشخص شد که در این بخش چند صفت کاربردی معرفی می شود که پس از یادگیری تلفظ صحیح هر یک، نکاتی پیراومن برخی از این صفات بیان می شود.لطفا پیش از مطالعه متن، ابتدا فیلم آموزشی صفت کاربردی در زبان انگلیسی را مشاهده فرمائید. در صورت بروز اشکال، از طریق لینک انتهای مطلب، با ما در ارتباط باشید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

صفت مفعولی

برای درک مفاهیم صفت‌های مفعولی می توان به page 138 مراجعه کرد و از دیکشنری نیز کمک گرفت.

صفت های متضاد

لازم به ذکر است که ساختار سه صفت bored به معنی «کسالت زده، کسی که حوصله‌اش سررفته»، crowded «پر ازدحام و شلوغ» و excited یعنی «هیجان زده و برانگیخته‌شده» شباهت زیادی به زمان گذشته ساده فعل‌ با قاعده است. به طوری که همه آنها به ed ختم شده اند. با در نظر داشتن این نکته که کلمات bore crowd, و excite‌ هر کدام فعل‌های باقاعده هستند. فعل bore‌ به معنی «حوصله کسی را سر بردن»، فعل crowd‌ یعنی «ازدحام ایجاد کردن» و فعل excite یعنی «برانگیختن و تهییج کردن» می باشد. بنابراین، آنچه به عنوان صفت در ااین موارد معرفی شده است، از نظر ساختار مشابه زمان گذشته ساده فعل و بیان کننده معنای صفتی است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

باید توجه داشت که شکل گذشته ساده تعدادی از فعل‌های باقاعده معنای صفتیِ آن فعل را بیان می کند که این صفات در اصطلاح صفت مفعولی یا participle adjective خوانده می شوند. صفت مفعولی صفتی است که نشان دهنده پذیرفتن اثر فعل می باشد.

به عنوان مثال، در زبان فارسی، «خوردن» فعل است و صفت مفعولی آن، «خورده شده» می باشد. به طور مشابه، در زبان انگلیسی نیز صفت مفعول فعل bore به معنی «حوصله کسی را سر بردن»، bored به معنی «کسی که حوصله‌اش سررفته» است.

بنابراین، وجود یک فعل با پسوند ed در نقش صفت در جمله، مفهوم مفعولی را بیان می کند. به عنوان مثال، با دانستن معنی فعل relax به معای «آرام کردن»، می توان دریافت که در جمله I saw a relaxed man، کلمه relaxed به عنوان صفت مفعولی به معنی «آرام شده» یا «آرام» به کار رفته است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

در ادامه این قسمت از کتاب، در زیربخش b، بیان شده است که برخی از این صفات مفعولی، فقط برای افراد مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال، bored‌ به معنی «کسالت‌زده». از طرفی برخی دیگر ز این صفت‌ها فقط برای مکان قابل استفاده‌ می باشند. به عنوان مثال، crowded به معنی «شلوغ». همچنین بعضی از این صفات، علاوه بر اینکه برای افراد مورد استفاده می گیرند، برای مکان نیز می توان از آن ها استفاده کرد. به عنوان مثال، busy در مورد انسان یعنی «کسی که سرش خیلی شلوغ است» و در مورد مکان‌ معادل معنی crowded یعنی «جایی که محل ازدحام جمعیت است» می باشد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد (مطلب کنونی)
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *