گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی

در گرامر این بخش، موضوع comparatives یا صفت تفضیلی مورد بررسی قرار می گیرد. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید. در صورت بروز اشکال یا ابهام، از طریق لینک انتهای مطلب با ما در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

صفت تفضیلی

اگر دو نفر با اسامی Jeff و Ben در نظر گرفته شوند که Jeff is 200cms tall و Ben is 180cm tall، برای مقایسه قد این دو نفر در زبان انگلیسی از جملات زیر استفاده می شود.

Jeff is taller than Ben.                                               جف از بن بلندتر است

Ben is shorter than Jeff.                                         بن از جف کوتاهتر است

این ساختار، فرم استاندارد مقایسه است که ترجمه کلمه به کلمه این جملات شباهت زیادی به معادل فارسی این ساختار دارد.

در ساختار مقایسه، ابتدا اسمی قرار می گیرد که صفت مورد نظر در آن شدت بیشتری دارد (در جمله اول Jeff و در جمله دوم Ben). سپس فعل to be و بعد صفت تفضیلی یا comparative adjective قرار می گیرد که در جمله اول این صفت، taller بلندتر و در جمله دوم، shorter کوتاهتر می باشد. سپس حرف اضافه than به معنی «از» بیان می شود و در انتهای جمله، اسم دوم که صفت مورد نظر در آن ضعیف تر است، بیان می شود.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

این ساختار، موضوع اصلی این بخش است که در ادامه، جزئیات آن مورد بررسی قرار می گیرد.

نحوه ساخت صفت تفضیلی

یکی از مهمترین جزئیات در این ساختار، نحوه ساختن comparative adjective از adjective می باشد. به عنوان مثال در جملات بالا، صفت tall یعنی «بلند» و short یعنی «کوتاه»،‌ با اضافه شدن پسوند er، به صفت تفضیلی taller‌ یعنی «بلندتر» و shorter یعنی «کوتاه‌تر» تبدیل شده است. پس می توان نتیجه گرفت که برای ساختن صفت تفضیلی، می توان از اضافه کردن پسوند er به صفت استفاده کرد. اما باید توجه داشت که این روش برای تمام صفت ها در زبان انگلیسی قابل استفاده نمی باشد. به عنوان مثال، برای ساختن صفت تفضیلی از صفت creative به معنی «خلاق»، نمی توان از این روش استفاده کرد و صفت تفضیلی این صفت به صورت زیر خواهد بود.

Ben is more creative than Jeff.                                بن از جف خلاقتر است

همانطور که مشاهده می شود ساختار این جمله نیز همانند جملات بالا است و تنها تفاوت در ساختار صفت تفضیلی است. در مثال های قبل، از پسوند er برای ساختن صفت تفضیلی استفاده شد؛ اما در این مثال و برای صفت creative، کلمه more قبل از صفت اضافه شده است.

در ساختن صفت تفضیلی، more نقش حرف تعیین را دارد که بیان کننده «بیشتر بودن» است. اما نکته مهم و درخور توجه، تشخیص روش ساختن صفت تفضیلی با استفاده از پسوند er‌ یا حرف تعیینِ more‌ است. تعیین روش مناسب برای ساختن این صفت در جدول page 148 بیان شده است. این جدول سه ستون دارد که ستون اول مربوط به type of adjective «نوع صفت» است. بر اساس این تقسیم بندی، مشخص است که نوع صفت، روش مناسب برای ایجاد ساختار صفت تفضیلی را تعیین می‌کند. ستون دوم مربوط به spelling rule «قاعده هجی کردن» یا «نوشتن» و ستون آخر نیز comparative‌ یا «صفت تفضیلی» است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

ردیف اول مربوط به most 1 syllable adjectives «بیشتر صفات تک سیلابی» است. بر این اساس، ملاک تقسیم بندی صفات برای تعیین روش ساخت صفت تفضیلی، تعداد سیلاب‌های یک صفت می باشد. به عنوان مثال، tall و short یک سیلاب دارند و در ستون املا بیان شده است که برای این صفات از روش اضافه کردن پسوند er استفاده می شود. به عنوان مثال:

معرفی صفت تفضیلی 1

ردیف بعد مربوط به صفات دو سیلابی است که به حرف y ختم نمی شوند. برای این صفات، قاعده ساخت صفت تفضیلی، قرار گرفتن کلمه more قبل از صفت است. به عنوان مثال:

معرفی صفت تفضیلی2

ردیف بعد مربوط به صفاتی با سه سیلاب یا بیشتر است. در ستون مربوط به روش ساخت صفت تفضیلی، در این ردیف نیز همانند ردیف قبل، استفاده از کلمه more قبل از صفت بیان شده است. به عنوان مثال:

معرفی صفت تفضیلی3

در این بخش، ماهیت صفت‌ تفضیلی و ساختار جمله دارای این صفات و همچنین دو شیوه اصلی برای ساختن این صفات بیان شد. در بخش بعد با بررسی دقیق تر این جدول، سایر جزئیات این ساختار بیان خواهد شد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی (مطلب کنونی)
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *