گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی

در بخش قبل، مفهوم صفات تفضیلی و ساختار آن بیان شد و نحوه ساخت صفت تفضیلی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش نیز جزئیات بیشتری از این جدول مورد بررسی قرار می گیرد. لطفا ابتدا فیلم آموزشی این جلسه را مشاهده و سپس متن را مطالعه نمائید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

ساختار صفات تفضیلی

در بخش قبل با بررسی ۳ ردیف از جدول page 148 بیان شد که در ساخت صفت تفضیلی از دو روش استفاده می شود؛ روش اول افزودن پسوند er به صفت‌ِ تک سیلابی و روش دوم، اضافه کردن more قبل از صفت دو سیلابی یا بیشتر از دوسیلابی است. شرط استفاده از کلمه more در این روش نیز، ختم نشدن صفت به حرف y می باشد که این شرط بسیار مهم است.

ردیف بعدی جدول مربوط به صفات دو سیلابی است که به حرف y ختم می شوند. در ستون نحوه ساختن صفت تفضیلی در این ردیف بیان شده است که در این صفات، ابتدا حرف y به i‌ تبدیل شده و سپس پسوند er به صفت اضافه می شود. به عنوان مثال:

نکات صفات تفضیلی 1

 

بر این اساس، در صفت دوسیلابی که به حرف y ختم می شود، برای ساخت صفت تفضیلی، همانند صفت تک سیلابی، از روش اضافه کردن پسوند er استفاده می شود.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

نکته دیگری که به قواعد بیان شده در ساخت صفت تفضیلی باید اضافه نمود، در ردیف آخر این جدول بیان شده است. این ردیف مربوط به صفات بی قاعده است که منظور از این صفات بی‌قاعده، صفت‌هایی هستند که از دو شیوه افزودن er یا more تبعیت نمی کنند و صفت تفضیلی آن ها یک کلمه مستقل می باشد. تعداد این صفات در زبان انگلیسی بسیار اندک است. به عنوان مثال؛ برای صفت good به معنی «خوب»، صفت تفضیلی better یعنی «بهتر» به کار می رود. همچنین صفت bad که صفت تفضیلی آن worse است. کاربردهای این دو صفت خاص در متن درس لحاظ گردیده است.

نکات کلیدی

همراه با مطالب و نکات بیان شده در این جدول، دو نکته قابل توجه که جنبه املایی داشته و قاعده جدید نمی باشد، بیان می شود.

در ردیف دوم؛ باید توجه داشت در صورتی که صفت تک سیلابی به حرف e ختم شود، برای ساخت صفت تفضیلی، فقط حرف r به عنوان پسوند به انتهای صفت اضافه می‌گردد. به عنوان مثال:

نکات صفات تفضیلی 2

 

در ردیف سوم؛ باید توجه داشت در صورتی که صفت تک سیلابی به ساختارِ آواییِ صامت، مصوت، صامت ختم شود، در ساختن صفت تفضیلی، حرف آخر با صدای صامت، در نوشتار تکرار شده و سپس پسوند er اضافه می‌گردد. به عنوان مثال:

نکات صفات تفضیلی 3

در مثال‌های این ردیف با توجه به صفت new به معنی «تازه»، متذکر شده است که قاعده گفته شده مربوط به صدای آخر صفات می باشد و نباید به صامت یا مصوت بودن حروف آخر توجه نمود. بر این اساس، علیرغم اینکه در این صفت، حرف آخر w یک صامت است؛ اما با توجه به نداشتن صدای صامت، از این قاعده تبعیت نکرده و صفت تفضیلی آن بدون تکرار حرف آخر و به صورت newer می باشد.

نکات کاربردی

با توجه به مثال های بیان شده در page148، پس از تعریف کاربرد ساختار مقایسه، دو نکته در مورد کاربرد این ساختار بیان   می شود.

نکته اول؛ همانطور که مشاهده می شود در جمله Cairo is probably noisier به معنی « قاهره احتمالا پرسروصداتر است» ادامه جمله، یعنی حرف than و اسم دوم (Sharma el sheikh) حذف شده است. باید توجه داشت که به علت مورد بحث قرار گرفتن این دو شهر در جمله قبل و مشخص بودن منظور گوینده در بیان مقایسه سر و صدای شهرها، اسم دوم و حرف than به قرینه جمله قبل می تواند حذف گردد.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

نکته دوم؛ در بخش قبل، دو جمله Jeff is taller than Ben و Ben is shorter than Jeff به عنوان مثال بیان شد که در این دو جمله، کاربرد دو صفت تفضیلی متضاد برای بیان یک مفهوم نیز نشان داده شده است. خاطر نشان می گردد در کاربرد صفات تفضیلی که با استفاده از کلمه more ساخته شده است، برای بیان یک مفهوم با استفاده از صفت تفضیلی متضاد می توان از less به معنی «کمتر» که متضاد کلمه more است استفاده کرد. به عنوان مثال، معادل جمله Ben is more creative than Jeff بر اساس صفت تفضیلی متضاد به صورت زیر خواهد بود:

Jeff is less creative than Ben.                          جف از بن خلاقیت کمتری دارد

مشاهده می شود که بدون تغییر ساختار مقایسه، یک مفهوم با استفاده از معنای متضاد less و more بیان شده است.

نکته سوم؛ باید توجه داشت که more و less‌، علاوه بر اینکه برای ساختار مقایسه استفاده می شوند و قبل از صفت قرار می گیرند؛ با قرار گرفتن قبل از اسم نیز مفهوم کمتر و بیشتر را بیان می کنند. با توجه به مثال کتاب مشخص است که اسم بعد از more و less در صورت قابل شمارش بودن به صورت جمع خواهد بود. خاطر نشان می گردد، اسم بعد از این کلمات می تواند اسم غیرقابل شمارش نیز باشد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی (مطلب کنونی)
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *