واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی

در ادامه مباحث آشنایی با ماه های میلادی و بیان تاریخ میلادی، در این قسمت به نحوه بیان یک تاریخ مشخص با استفاده از عدد سال در انگلیسی پرداخته شده است. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی را مشاهده فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

نحوه بیان عدد سال در انگلیسی

به این مثال توجه فرمائید: جمله «سال ۱۳۵۰ من در این شهر بودم». دلیل پرداختن به این موضوع، تفاوت بیان این عدد در زبان انگلیسی با زبان فارسی است. به طوری که بر خلاف زبان فارسی، در زبان انگلیسی چهار عدد تاریخِ سال به صورت یک عدد ریاضی بیان نمی شود.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

به عنوان مثال، در مثال‌های قسمت ۹ کتاب، عدد اول به صورت ریاضی، one thousand eight hundred and thirty five خوانده می شود؛ اما استفاده از این روش خواندن برای بیان تاریخ، بسیار طولانی است. چند قاعده ساده برای قرائت صحیح و راحت این اعداد به عنوان تاریخ سال وجود دارد که در ادامه بیان شده است.

قاعده اول

در بیان سال، در حالت کلی، چهار رقم به صورت دو عدد دو رقمی بیان می‌شود. این یک قانون کلی است. به عنوان مثال، سال ۱۸۳۵‌، به صورت eighteen thirty-five خوانده می شود.

قاعده دوم

این قاعده در حاشیه قاعده اول بیان می شود. به طوری که برای بیان اعداد سال هایی که به ۲ صفر ختم می شوند، از این قاعده استفاده می شود. بر اساس این قاعده مواردی که عدد سال به دو صفر ختم می شود، عدد دو رقمی اول بیان شده و بعد از آن لفظ hundred قرار می گیرد. به عنوان مثال، عدد ۱۸۰۰ به صورت eighteen hundred خوانده می شود. استفاده از این روش را می توان به این صورت توجیه کرد که هزار و هشتصد سال معادل هجده تا صد سال است.

قاعده سوم

قاعده سوم مربوط به سال‌هایی است که دهگان عدد دو رقمی دوم آن صفر است. در این قاعده از قاعده دوم استفاده شده و دو رقم اول به صورت عدد دو رقمی اول و سپس hundred خوانده شده و دو رقم دوم، فقط بر اساس یکان آن خوانده می شود. به عنوان مثال، سال ۱۹۰۱ به صورت nineteen hundred and one خوانده می شود.

قاعده چهارم

قاعده چهارم مربوط به سال هایی همانند ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ می باشد، این تاریخ‌ها به دو صورت بیان می شوند. در حالت اول به صورت two thousand and one تا two thousand and nine بیان می شوند. در حالت دوم که بیان خلاصه شده حالت اول است، با حذف and‌ به صورت two thousand one تا two thousand nine بیان می‑شوند.

برای اطمینان از یادگیری قواعد بیان شده، در ادامه مثال های قسمت ۹ در قالب جمله «من در این تاریخ در شهر تهران بودم» بیان شده است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

نکته ای که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد، استفاده از حرف اضافه in‌ قبل از بیان قید زمانِ سال است.

تاریخ اول با استفاده از قاعده اول به صورت زیر بیان می شود.

.I was in Tehran in eighteen thirty-five

تاریخ بعدی با توجه به ختم شدن به دو صفر، با استفاده از قاعده دوم خوانده می شود.

.I was in Tehran in nineteen hundre

تاریخ بعدی سال ۱۹۹۰ است که با استفاده از قاعده اول خوانده می شود.

.I was in Tehran in nineteen ninety

تاریخ بعدی سال دو هزار به صورت زیر بیان می شود.

.I was in Tehran in two thousand

سال دو هزار و پنج که از اعداد بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ است بر اساس قاعده چهارم خوانده می شود.

.I was in Tehran in two thousand and five

.I was in Tehran in two thousand five

سال ۲۰۱۸ نیز با استفاده از قاعده اول قابل بیان است.

.I was in Tehran in twenty eighteen

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی (مطلب کنونی)
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *