واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی

این بخش به موضوع ساخت واژگان یا word building اختصاص یافته است. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید. در صورت بروز اشکال یا ابهام، از طریق لینک انتهای مطلب با ما در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

ساخت واژگان

در قسمت ۶ این بخش کتاب دو جدول قرار داده شده است که هر یک دارای دو ستون هستند که ستون اول مربوط noun یعنی «اسم» و ستون دیگر به adjective یعنی «صفت» مربوط می باشد.

در توضیحات این قسمت بیان شده است که چگونه از اسم ها صفت و از صفت‌ها اسم ساخته می شود.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

باید در نظر داشت که word building یعنی «واژه‌سازی» و اصطلاحاً «مشتق شدن و انشعاب یافتن کلمات از یکدیگر» فقط مختص زبان انگلیسی نیست. دو زبان عربی و فرانسوی در این موضوع شناخته‌شده‌تر می باشند. منظور از بیان ساخته شدن یک کلمه از کلمه دیگر،‌ اضافه شدن یک پیشوند، پسوند و میان‌وند به کلمه پایه که کوتاه‌تر بوده است، می باشد. به عنوان مثال،

در زبان‌های مختلف، قواعد متفاوتی برای ساخت کلمات در نقش های مختلف وجود دارد.

جدول قسمت ۶ که در page 150 کامل شده آن ارائه گردیده است، ۲ قاعده واژه‌سازی را معرفی می نماید. در قسمت پایین جدول و با هدف یادآوری، کتاب مفهوم اسم و صفت را مرور کرده است.

ساخت واژگان 1

ساخت صفت از اسم

برای کاربرد اسم، دو مثال ارائه شده است.

There isn’t …                                               امروز از آفتاب چندان خبری نیست

His illness lasted a year.                                    ‌بیماری او، یکسال طول کشید

دو عبارت sun یعنی «خورشید» و illness‌ یعنی «بیماری و بیماربودن»، هر دو اسم هستند.

برای کاربرد صفت نیز مثال های زیر ارائه شده است.

I love sunny days.                                      من عاشق روز‌های آفتابی هستم

He was ill on holiday.                                              او در روز تعطیل بیمار بود

در این جملات دو کلمه sunny یعنی «آفتابی» و ill‌ یعنی «بیمار» صفت هستند.

همانطور که در جدول سمت چپ مشخص است، با اضافه کردن حرف y‌ به انتهای اسم‌ها می توان صفت ساخت. به عنوان مثال،‌ sun یعنی «آفتاب» با اضافه شدن y، به sunny یعنی آفتابی تبدیل شده است.

نکته ای که در املای ساخت برخی از این صفات باید مورد توجه قرار گیرد مربوط به اسم هایی است که قبل از اضافه شدن حرف y دارای ساختار صامت، مصوت، صامت می باشند؛ در این اسم ها با اضافه شدن حرف y برای تبدیل اسم به صفت، حرف آخر اسم تکرار می شود. به عنوان مثال، sunny و foggy.

ساخت اسم از صفت

در جدول سمت راست، روند معکوس واژه‌سازیِ قبل قابل مشاهده است. به طوری که با استفاده از صفت، اسم ساخته می شود. برای این کار به صفت، یک پسوندِ ness اضافه می شود. به عنوان مثال، صفت ill یعنی «بیمار» با اضافه شدن پسوند ness به اسم illness به معنی «بیماری و یا بیماربودن» تبدیل شده است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

باید توجه داشت که دو قاعده بیان شده در این جداول، علاوه بر این کلمات برای واژگان بسیاری در زبان انگلیسی حاکم است؛ اما این قواعد شامل تمام کلمات نمی گردد. به عنوان مثال، کلمه lazy یک صفت و به معنی «تنبل» است که می توان با اضافه کردن ness‌، واژه laziness یعنی «تنبلی»‌را ساخت. همچنین کلمه home یعنی «خانه» با اضافه نمودن حرف y، به صفت homey به معنی «دلنشین، دنج» تبدیل می شود. به عنوان مثال:

The restaurant was quite homey.   رستوران خیلی فضای دنج و خانگی‌ داشت

با توجه به کلمه homey نکته دیگری را نیز می توان دریافت؛ اگر چه با کمک این قاعده می توان از خیلی از اسم‌ها صفت ساخت، اما نمی توان معنی آن صفت‌ها را به طور دقیق حدس زد و اغلب صفاتی که با این روش ساخته می شوند، معنایی دور از ذهن دارند و نیاز به مراجعه دیکشنری است.

در پایان بخش ساخت واژگان از علاقمندان دعوت می شود تحقیقی را پیرامون ساخت اسم و صفت به روش های بیان شده انجام دهند. در این تحقیق باید جستجو شود که آیا برای صفت sunny، ساخته شده از اسم sun، می توان بر اساس قاعده جدول سمت راست با اضافه نمودن پسوند ness، اسمی به صورت sunniness ساخت؟ همچنین سایر صفات ساخته شده از اسم را نیز به این روش به یک اسم تبدیل کرد، به عنوان مثال، windiness یا cloudiness و یا fogginess.

در صورت صحیح بودن اسم های ساخته شده به این روش، تفاوت این اسم ها با اسم اولیه چیست؟ به عنوان مثال، چه تفاوت معنایی بین sun‌ و sunniness وجود دارد؟

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی (مطلب کنونی)
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *