گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to

در این بخش ساختار going to در بیان برنامه و تصمیم معرفی خواهد شد. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید. در صورت بروز اشکال یا ابهام، از طریق لینک انتهای مطلب با ما در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

ساختار going to و بیان تصمیم

در این بخش یک ساختار جدید در زبان انگلیسی مربوط به «بیان قصد و برنامه در آینده» معرفی خواهد شد. به عنوان مثال:

I am going to read a book tomorrow.               من قصد دارم که فردا یک کتاب مطالعه کنم

مشاهده می شود که کل عبارت am going to به «بیان یک قصد که مربوط به زمان آینده است.» ترجمه شده است. این عبارت متشکل از فعل to be‌ متناسب با فاعل جمله و فعل going است که در این ساختار همیشه فعلِ go به همراه پسوند ing بیان می شود. بعد از این فعل، حرف اضافه to قرار می گیرد که باعث می شود فعلِ بعد این عبارت که فعل اصلی جمله است، به صورت مصدر و شکل پایه فعل بیان گردد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

در ادامه این عبارت، فعل اصلی و متعلقات مربوط به این فعل مانند مفعول و قید زمان یا مکان قرار می گیرند. باید توجه داشت که با توجه به بیان قصد و برنامه در آینده با به کارگیری این عبارت، قید زمان جمله مربوط به آینده خواهد بود.

نکته ای که با توجه به شباهت این ساختار going to با ساختار حال استمرار باید در ترجمه این عبارت مورد توجه قرار گیرد، این است که ساختار going to صرفاً برای بیان تصمیم انجام کاری در آینده نزدیک نمی باشد و ممکن است این ساختار برای بیان تصمیمی که قرار است مدتها بعد عملی گردد نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بیان فعل going در زمان حال استمراری، نشان‌دهنده این است که برنامه مورد نظر در حال حاضر برنامه ریزی شده است و همان طور که بیان شد، زمان حال استمراری بیان کننده فعل یا حالتی در همین لحظه است.

به عنوان مثال:

I am going to travel to Japan next year.           من قصد دارم که سال بعد به کشور ژاپن سفر کنم

نکته دیگری که باید در ترجمه این عبارت مورد توجه قرار گیرد، عدم ترجمه فعل going در این ساختار به معنی «رفتن» است؛ این فعل در این ساختار به معنی «قصد کردن و برنامه‌داشتن برای انجام کاری» می باشد. در واقع مفهوم جمله مثال قبل را می توان به صورت زیر نیز بیان کرد:

I am planning to travel to Japan next year.         برنامه من اینه که سال بعد به ژاپن مسافرت کنم

فعل plan به معنی «برنامه ریزی» و از نظر معنی مشابه going است. اما باید توجه داشت که برای بیان قصد و برنامه آینده استفاده از going‌ مرسوم است و استفاده از planning رایج نمی باشد.

برای توضیح بیشتر این ساختار، توضیحاتی به همراه یک جدول در page 152 ارائه شده است. جمله اول این جدول، بیان ساختار خبری مثبت است.

I’m going to do a computer course.                        من تصمیم دارم که یک دوره رایانه‌ای بگذرانم

do a computer course یعنی «گذراندن یک دوره کامپیوتری» و هنگامی که در ساختار «بیان تصمیم» قرار می گیرد،‌ به معنی «من تصمیم دارم که یک دوره کامپیوتری را طی کنم»‌ است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

جمله دوم نیز جمله خبریِ منفی همین ساختار است. همانطور که مشخص است برای ساختن جمله منفی این ساختار، پسوند منفی‌سازِ not به فعل to be موجود در جمله اضافه می شود که در ساختار حال استمراری نیز به همین روش، جمله به نفی تبدیل می گردید. پس ساختار منفی، پرسشی و سؤالیِ با کلمه پرسشی نیز در این ساختار تابع زمان حال استمراری است. در ادامه این بخش توضیحاتی درباره این ساختار بیان شده است.

 •     این عبارات در مورد آینده صحبت می‌کنند. به بیان دیگر با اینکه این عبارات متشکل از یک زمان حال استمراری و یک مصدر می باشد؛ اما زمان آن ها مربوط به آینده است. در بخش های مربوط به زمان حال استمراری نیز بیان شد که چگونه این زمان می تواند معنای آینده داشته باشد.
 •     افراد قبل از بیان این جمله‌ها، برای انجام آن ها تصمیم گرفته اند که در این توضیحات تأکید روی قیدِ before یعنی«قبل از» بیان کننده این تصمیم گیری قبل از بیان جمله است. در بخش بعد، علت تأکید روی این بخش بیان خواهد شد. از این ساختار زمانی استفاده می شود که فرد بر روی یک موضوع فکر کرده، برای انجام یا عدم انجام آن به نتیجه رسیده و در حال حاضر نتیجه تصمیمی که قرار است در آینده عملیاتی شود را بیان می کند.
 •     از این ساختار (فعل to be‌ + going to + مصدر infinitive یا پایه فعل) برای شرح برنامه‌های آینده استفاده می شود. بنابراین از آنجا که این ساختار برای بیان تصمیم‌های آینده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد،‌ برای شرح برنامه های شخص برای آینده استفاده می شود.

در این بخش مفهوم کلی ساختار «بیان تصمیم‌گیری برای آینده» بیان شد. در بخش بعد، مثال‌های جدول page 152 و همچنین جزئیات بیشتری درباره این ساختار مورد بررسی ‌قرار خواهد گرفت.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to (مطلب کنونی)
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *