گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده

یکی از مهارت‌های مهم در یادگیری یک زبان،‌ توانایی بیان وقایع مختلف برای مخاطبان بر اساس زمان وقع آن است. این جلسه به آشنایی با زمان حال ساده می پردازیم. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی را مشاهده فرمائید. برای حل سوالات و پاسخ به ابهام در این زمینه، از طریق ارسال نظرات با ما در ارتباط باشید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

یادگیری زمان‌های مختلف

از آنجا که وقایع مختلف در زمان گذشته اتفاق افتاده است یا در آینده اتفاق خواهند افتاد و یا اکنون در حال وقوع می باشند؛‌ برای بیان آن ها باید بتوان از جملاتی استفاده کرد که از نظر زمانی با این وقایع منطبق باشند. لذا موضوع زمان‌ در بیان یک جمله و به کارگیری فعل‌ها حائز اهمیت است.

حتما بخوانید: آموزش قدم به قدم گرامر انگلیسی

شاید بتوان موضوع زمان‌های مختلف را به عنوان مهمترین قسمت آموزش هر زبان در بخش گرامر برشمرد که دلیل اهمیت این موضوع،‌ نقش مستقیم استفاده صحیح و یا نادرست از آن در انتقال مفهوم جمله به مخاطب است. این موضوع در coherence به معنی یکپارچگی ابتدا و انتهای جمله نیز حایز اهمیت است و رعایت ساختار صحیح زمانِ جمله،‌ مهمترین عامل حفظِ یکپارچگی جمله محسوب می گردد.

بخش یادگیریِ زمان‌ها، با آشناییِ با زمان حال ساده آغاز می‌شود.

زمان حال ساده

همانند سایر زبان‌ها در زبان انگلیسی نیز فعل جمله، تعیین کننده زمانِ یک جمله است. انواع فعل هایی که این بخش مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آن ها جملات خبری و پرسشی ساخته شد،‌ شکل زمان حال ساده افعال بوده است. به عنوان مثال:

.I get up at 5 o’clock

.I go to school at 7:30 a.m

.I come home at 2:30 p.m

در هر سه جمله، شکل مصدر فعل یعنی to get up به معنی برخاستن، to go به معنی رفتن و to come به معنی آمدن مورد استفاده قرار گرفت. لذا افعال در زمان present simple به شکل مصدر یا infinitive form فعل بیان می شوند.

نکته مهم در استفاده از شکل زمان حال ساده فعل، زمان استفاده از آن در جمله است. هنگامی که هدف جمله بیان عملی است که در بازه‌های مختلف زمانی تکرار می شود، از شکل حال ساده فعل استفاده می شود. به عنوان مثال در جمله اول از مثال های بالا I get up in the morning،‌ منظور گوینده از بیان جمله به شرح زیر بوده است:

من معمولاً هر روز ساعت ۵ صبح از خواب بیدار می شوم.

با اینکه عبارت هر روز در جمله وجود ندارد اما منظور بیان عادت و برنامه گوینده برای بیدار شدن در ساعت ۵ صبح است.

در جمله دوم و سوم نیز،‌ گوینده عادت و برنامه خود برای رفتن به مدرسه در ساعت هفت و سی دقیقه برگشتن به خانه در ساعت دو و سی دقیقه بعداز ظهر را بیان کرده است. بر این اساس ‌از آن جا که زمان حال ساده، برنامه روزانه و روتین یک فرد را بیان می‌کند، استمرار و تکراری را بیان می کند که بخشی از آن در آینده به وقوع خواهد پیوست و ممکن است بخشی از آن نیز در گذشته اتفاق افتاده باشد.

مطالعه کنید: زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

حال با توجه به آشنایی با مفهوم زمان present simple لازم است به منظور تثبیت کاربرد آن در ذهن، با سایر افعال آشنا شد. item one در این بخش از کتاب،‌ این فرصت را فراهم کرده و تعدادی از فعل‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی را ارائه کرده است که برای یادگیری آنها باید به تمرین page 132 در زیربخش b مراجعه کرد.

نکات کاربردی

نکته اول؛ با توجه به اینکه هر فعلی با حرف اضافه یا حروف اضافه خاص همراه است که معنای خاصی به آن می دهد؛ در یادگیری فعل‌های مختلف باید به حرف‌های اضافه همراه این‌ فعل‌ها توجه کرد. به عنوان مثال؛ فعل get up به معنی برخاستن از خواب و یا بیدار شدن است اما فعل get in به معنی داخل شدن به مکان خاص یا یک وسیله نقلیه است.

همچنین با توجه به اینکه برخی از افعال با حرف اضافه همراه هستند و برخی بدون حرف اضافه مورد استفاده قرار می گیرند،‌ باید با تکرار و یا یادداشت برداشتن از افعال جدید و حرف اضافه خاص هر یک، آن ها را به خاطر سپرد. به عنوان مثال؛ در جمله I go to school فعل go با حرف اضافه to همراه است اما در جمله I come home فعل come بدون حرف اضافه است.

نکته دوم؛ در بخش های قبل، نحوه استفاده از فعل have در ساختار داشتن به شکل have got بیان شد. اما در لیست افعال پرکاربرد، فعل have بصورت تنها و بدون هیچ حرف اضافه‌ای قرار دارد که این شکل از فعل have، میل‌کردن یا صرف کردن ترجمه می‌شود. توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی خوردن، عمل قراردادن غذای جامد درون دهان و جویدن و قورت دادن آن به شمار می رود و با فعل have  به معنی صرف کردن و میل کردن وعده غذایی breakfast، lunch یا dinner‌ متفاوت است.

نکته سوم؛ ساختار present simple برای سوم شخص مفرد متفاوت از ساختار مصدر فعل است و شکل ظاهری فعل در ضمایر فاعلی he ,she و it یا اسم خاص مثل John اندکی تغییر خواهد داشت که در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد.

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده (مطلب کنونی)
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *