واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی

در این بخش با توجه به قسمت one کتاب، مجموعه ای از فعل‌ها که در متن اخبار مورد استفاده قرار می گیرند، معرفی می شوند. لطفا ابتدا فیلم آموزشی خبر در انگلیسی را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید. در صورت بروز اشکال یا ابهام، از طریق لینک انتهای مطلب با ما در ارتباط باشید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

واژگان جدید مربوط به خبر در انگلیسی

برای یافتن معانی هر یک از فعل‌های مرتبط با خبر در انگلیسی در page 140 یک تمرین تصویری در نظر گرفته شده است که با استفاده از دیکشنری می توان آن را تکمیل نمود. قبل از بیان این فعل ها نکاتی پیرامون واژگان خبر در انگلیسی بیان می شود.

نکات کلیدی کاربرد افعال معمولی

نکته اول؛ گذشته فعل buy‌ به معنی «خریدن» bought است. در این کلمه gh ناخوانا است. باید توجه داشت که تعداد قابل ملاحظه‌ای از فعل های بی‌قاعده با این ساختار وجود دارد. به عنوان مثال:

 

گذشته

معنی

مصدر فعل بی قاعده

taught

درس دادن

teach‌

sought

جستجو کردن

seek‌

thought‌

اندیشیدن

think

در تمامی این موارد، gh‌ ناخوانا است. اما علیرغم تشابه‌ حالت‌های گذشته این فعل‌ها، قاعده‌ای در تشخیص شکل گذشته این قبیل فعل‌ها وجود ندارد و بدون دیکشنری نمی توان حالت گذشته فعل را تشخیص داد.

در طول مسیر یادگیری زبان، ساختارهای مشابه گذشته برای فعل‌های دیگر نیز مشاهده خواهد شد اما باید توجه داشت که در افعال بی قاعده، بدون مراجعه به دیکشنری نمی توان حالت گذشته فعل را حدس زد. مثال هایی از تشابه حالت گذشته فعل های بی قاعده در ذیل بیان شده است.

 

گذشته

معنی

مصدر فعل بی قاعده

found

یافتن

find

bound

به‌بندکشیدن

bind

باید توجه داشت که با توجه به شباهت ظاهری فعل mind‌ به معنی مراقبت کردن با فعل bind نمی توان گذشته آن را به صورت mound در نظر گرفت. این فعل، یک فعل باقاعده است و گذشته آن به صورت minded می باشد.

نکته دوم؛ فعلِ put‌ که معنی اصلی آن «قرار دادن» است، با ۲۶۸ معنی دیگر، یکی از پرمعادل‌ترین کلمات در زبان انگلیسی به شمار می رود. ویژگی خاص حالت گذشته put این است که دقیقاً همانند زمان حال و مصدر آن به شکل put می باشد. بر این اساس در جمله I put my book on the table، در صورت عدم وجود یک قید زمان، یا داشتن جملات قبل و بعد آن، نمی توان وضعیت زمانی این فعل را مشخص کرد.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

فعل های دیگری نیز وجود دارند که حالت‌های گذشته‌ و حال آن ها از نظر املایی مشابه یکدیگر می باشد؛ اما در برخی موارد تلفظ آن ها متفاوت از یکدیگر است. به عنوان مثال، فعل read‌ به معنی مطالعه کردن، گذشته‌ آن نیز به صورت یکسان با زمان حال آن read نوشته می شود؛ اما از نظر تلفظ و معنایی متفاوت از شکل حال آن است.

نکته سوم؛ معنی کلی و عمومی چهار فعل say‌ و tell و talk‌ و speak «گفتن و صحبت کردن» است که در افعال مربوط به خبر در انگلیسی کاربرد دارند. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در بحث معناشناسی در زبان انگلیسی و در بسیاری از زبان‌های دیگر، دو واژه متفاوت از یکدیگر، معنای متفاوتی دارند. به عبارت دیگر، هر چند معنای دو واژه به هم نزدیک باشد یا هم‌معنی و synonym باشند، اما بیان یک معنی برای آن ها برای ساده‌سازی است. زیرا علت تولید کلمات در یک زبان، نیاز به یک کلمه جدید است؛ به طوری که اگر برای یک مفهوم، یک کلمه وجود داشته باشد، از همان کلمه استفاده می شود و نیاز به کلمه جدید وجود نخواهد داشت. بر این اساس منطقی است که برای این ۴ کلمه که برای صحبت کردن مورد استفاده قرار می گیرند، تفاوت هایی در نظر گرفت.

برای درک این موضوع، تفاوت say و tell در قالب مثال های ذیل توضح داده می شود.

I said to him that John is smart.              من به او گفتم که جان آدم باهوشی است

I told him that john is smart.

این ۲ جمله از نظر معنایی یکسان می باشند اما در کاربرد متفاوت از یکدیگر هستند. به طوری که بعداز فعل say‌ برای ضمیر انسانی، باید از حرف اضافه to‌ استفاده کرد. اما بعد از فعل tell برای ضمیر انسانی، حرف اضافه ای مورد استفاده قرار نمی گیرد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

از نظر معنایی نیز این دو فعل تفاوتهایی با یکدیگر دارند. فعل tell‌ علاوه بر اینکه مفهوم «گفتن» را بیان می کند، برای بیان مفهوم «تعریف کردن» نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال:

I told him many stories.                ‌       من برای او تعداد زیادی داستان تعریف کردم

اما برای بیان مفهوم «تعریف کردن» هرگز از فعل say‌ استفاده نمی شود. همچنین استفاده از فعل tell برای ارائه دستورالعمل نیز رایج است. به عنوان مثال:

I told him to start the car.                        من به او گفتم که ماشین را روشن کند

حالا به عنوان یک تمرین می توان با استفاده از دیکشنری، تفاوت‌های دو فعل talk و speak با یکدیگر و همچنین تفاوت آن ها با دو فعل say و tell را بررسی کرد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی (مطلب کنونی)
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *