واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an

با توجه به کاربرد فراوان حروف تعریف معین و نامعین: حرف the ، a ، an در زبان انگلیسی، در بخش اول، کاربرد و تفاوت این حروف به صورت مختصر و در قالب چند مثال بیان شد که مرور بخش مربوطه می تواند به یادآوری مطالب کمک نماید. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید. در صورت بروز اشکال یا ابهام، از طریق لینک انتهای مطلب با ما در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

حرف تعریف

در این بخش، حروف تعریف نامعین یعنی a و an که indefinite articles نامیده می شوند و حرف اضافه معین یعنی the که definite article خوانده می شود؛ مورد بررسی قرار می گیرند. در این بخش، با فرض آشنایی با این حروف، برخی نکات تکمیلی بیان خواهد شد.

حروف تعیین نامعین ( A و An )

بر اساس آنچه بیان شد، حروف تعیین نامعین، حروفی هستند که قبل از یک اسم یا عبارت اسمی قرار می گیرند و نشان‌دهنده ناشناخته بودن و اصطلاحاً نکره بودن آن اسم می باشند. به عنوان مثال:

A man                         یک مرد

An old man       یک مرد کهنسال

همانطور که مشخص است از نظر معنایی و حرف تعریف نامعین بودن، هیچ تفاوتی بین a و an وجود ندارد و تنها دلیل کاربرد متفاوت این دو حرف، به مصوت یا صامت بودن اولین صدای عبارتِ اسمی مربوط است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

·        با توجه به استفاده از کلمه «نامعین» برای تعریف این حروف مشخص است که حروف تعریف نامعین به منظور معرفی افراد یا اشیای ناشناخته برای اولین بار، مورد استفاده قرار می گیرند که این اسم ها منحصر به فرد نمی باشند. به عنوان مثال:

I saw a man in the park.                                                          من یک مرد را در پارک دیدم

man در این جمله منحصر به فرد نیست؛ اما با توجه به اینکه برای اولین بار درباره آن صحبت شده است، از حرف تعیینِ نامعینِ a‌ استفاده شده است.

·        علاوه بر این نوع کاربرد، در زبان انگلیسی عباراتی وجود دارند که تحت هر شرایطی قبل از آن باید از حرف تعیین نامعین استفاده شود. به عبارت دیگر این کاربرد حروف تعیین به کاربرد اصطلاحی تبدیل شده است. به عنوان مثال:

I take a walk in the park every day.                                      من هر روز در پارک قدم می زنم

در عبارت take a walk، کلمه walk به عنوان اسم به معنی«قدم‌زنی» است و کل عبارت take a walk یک اصطلاح و به معنی «قدم‌زنی» می باشد که در صورت استفاده از این عبارت، باید حرف تعیین a قبل از walk قرار گیرد.

حرف تعیین معین ( حرف the )

·        حرف تعریف معین the قبل از اسم‌های منحصر به فرد استفاده می شود. به عنوان مثال:

Thomas Edison is the father of electricity.                               توماس ادیسون پدر برق است

با توجه به منحصر به فرد بودن پدر برق، قبل از کلمه father از حرف تعیین معین استفاده شده است. به عبارت دیگر، قبل از اسم‌های معرفه از حرف the استفاده می شود. این کاربردِ اصلی حرف تعریف معین است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

·        کاربرد دیگر این حرف تعریف، زمانی است که در یک متن برای بار دوم و یا چندمین بار از یک اسم استفاده می‌شود. بر این اساس اسمی که در ابتدا به عنوان نکره معرفی شده بود، در ادامه متن مورد نظر شناخته شده و معرفه است. از این رو از حرف the برای آن استفاده می شود. به عنوان مثال:

I saw a man in the park. The man sat down on a bench.        این مرد روی یک نیمکت نشست

مشخص است که در جمله دوم، با توجه به شناخته شدن مرد، از حرف تعریف the استفاده شده است. اما استفاده از حرف تعریف نامعین برای bench در این جمله به دلیل معرفی آن برای بار اول است. اگر در ادامه درباره bench توضیحاتی بیان شود، با توجه به شناخته بودن این اسم، از حرف تعرف معین به صورت زیر استفاده خواهد شد:

The bench was small.                                                                     این نمیکت کوچک بود

·        کاربرد دیگر حرف the قبل از اعداد ترتیبی است. به عنوان مثال:

John was the first student in the classroom.                جان اولین دانشجوییِ داخل کلاس بود

با توجه به اینکه اولین، دومین و … همواره منحصر به یک فرد یا شی می باشند، همیشه قبل از این اعداد ترتیبی از حرف تعریف the استفاده می شود.

The second student who entered the classroom was Joe.

دومین دانشجویی که وارد کلاس شد، جو بود.

Jack was the third student.                                                        جک دانشجوی سوم بود

·        همانطور که در کاربرد a و an بیان شد، یکی از کاربردهای حرف تعریف the نیز، استفاده از آن به صورت ثابت در یک عبارت و یا قبل از یک اسم است که تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند. به عنوان مثال:

At the weekend.        در پایان هفته

در هیچ‌شرایطی at a weekend به معنای پایان هفته استفاده نمی شود.

In the evening             هنگام غروب

استفاده از حرف تعریف the در عبارت the cinema، زمانی که رفتن به سینما مد نظر باشد، ثابت است. به عنوان مثال:

We go to the cinema every week.

بر این اساس، حتی در صورت بیان cinema برای اولین بار و ناشناخته بودن آن نیز از حرف تعریف the برای بیان مفهوم رفتن به سینما استفاده می شود.

در این بخش کاربردهای حروف اضافه نامعین و معین بیان شد. بعد از دیدن مثال های زبان اصلی، می توان قسمت های مربوط به این بخش را تکمیل نمود.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an (مطلب کنونی)
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *