گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)

این جلسه به توضیحات تکمیلی ساختار جملات حال استمراری انگلیسی می پردازیم. لطفا ابتدا فیلم آموزشی این جلسه را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

 

زمان حال استمراری انگلیسی

در بخش قبل، مفهوم زمان حال استمراری انگلیسی و ساختار جمله مثبت و منفی خبری در این زمان بیان شد. در این بخش به عنوان گام بعد در آشنایی با ساختار این زمان، ساختار جمله‌های سؤالی بله و خیر و جمله‌های با کلمات پرسشی و پاسخ به آن ها در زمان حال استمراری بیان خواهد شد.

ساختار جملات پرسشی بله و خیر

همانطور که در ساختار خبری مثبت بیان شد، در جمله I am walking to work now، فعل am، فعل کمکی است. از ویژگی‌های فعل کمکی، استفاده از آن در ساختن جمله منفی، با اضافه شدن پسوند not است. از دیگر کاربردهای فعل کمکی می توان به جابجایی آن با فاعل جمله برای ایجاد ساختار جملات پرسشی بله و خیر اشاره کرد که این ویژگی در ساختار زمان حال استمراری انگلیسی نیز کاربرد دارد.

Are you walking to work now?

همانطور که مشخص است با قرار گرفتن فعل کمکی در ابتدای جمله، قبل از ضمیر و قسمت دوم فعل، بقیه وابسته های فعل بدون تغییر باقی مانده و جمله پرسشی ساخته شد.

پاسخ کوتاه به این جمله پرسشی با استفاده از فعل to be، به صورت زیر است:

Yes, I am.                                                                  بله قدم زنان می روم

در پاسخ کامل نیز جمله خبری تکرار می شود:

I’m walking to work now.

پاسخ منفی نیز به صورت زیر خواهد بود:

No, I’m not.                                                نه من قدم زنان سر کار نمی روم

I’m not walking to work now.

در جدول page 146 نیز چند مثال برای این ساختار قرار داده شده است.

جمله اول :

Am I working here today?     آیا قرار است من امروز اینجا در حال کارکردن باشم؟

Yes, you are.                                                                     بله قرار است

No, you aren’t                                                                   نه قرار نیست

در جمله دوم این جدول، با توجه به اینکه پاسخ به صورت مفرد Yes, I am «بله هستم» یا No, I’m not «نه نیستم» می باشد،‌ سوال « تو در این لحظه در حال تماشای تلویزیون هستی؟» است.

در این مثال باید توجه داشت که عبارت at the moment قید زمان به معنی «در همین لحظه» است و از نظر کاربرد همانند now می باشد.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

در جمله سوم، ضمیر سوم شخص he و she و اسم خاص که سوم شخص می باشد، به کار رفته است.

در مثال بعدی ?are we going now « آیا قراره ما الان راه بیوفتیم؟» ترجمه می شود که ترجمه آن همانند جمله اول است و در بخش های بعد به توضیح درباره آن پرداخته خواهد شد. با توجه به پاسخ های yes, you are و No, you aren’t مشخص است که کسی خارج از گروه سوال کننده، پاسخ این سوال را داده است. در صورتی که اگر فردی از بین سوال کننده ها جواب این سوال را بیان می کرد،‌ پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

Yes, we are.

No, we aren’t.

جمله پایانی ?are they having the meeting now «آیا آنها الان درحال برگزاری جلسه هستند؟» است که پاسخ آن Yes, they are یا No, they aren’t خواهد بود.

با توجه به مثالهایی که بیان شد، ساختار پرسشی زمان حال استمراری انگلیسی به صورت کلی به صورت زیر خواهد بود:

 •        فعل to be + subject‌ یعنی «فاعل» + فعل ingدار + ادامه جمله.

ساختار جملات پرسشی با کلمات پرسشی

در بخش های قبل بیان شد که قاعده کلی در استفاده از کلمات پرسشی در جملات سوالی به صورت زیر است:

 •        کلمه پرسشیِ + فرم پرسشی جمله.

با توجه به آشنایی با فرم پرسشیِ جمله در زمان حال استمراری، برای استفاده از کلمات پرسشی باید کلمه پرسشی را به ابتدای این جمله اضافه کرد.

Where are you walking to now?                 شما الان قدم زنان کجا می روی؟

همانطور که مشاهده می شود، پاسخ کلمه پرسشی از جمله سؤالی حذف گردیده است.

در جدول دیگری در page 146، علاوه بر مقایسه ساختار پرسشی بله و خیری با ساختار جمله دارای کلمه پرسشی، دو مثال برای ساختار جمله دارای کلمه پرسشی بیان شده است.

Where is Frank calling from?                            فرانک از کجا زنگ می زند؟

در این جمله،where به عنوان کلمه پرسشی در ابتدای جمله قرار گرفته و سپس فعل کمکی is و Frank فاعل جمله بیان شده گرفته است. در ادامه، فعل اصلی جمله یعنی calling from قرار گرفته است. در مثال بعدی داریم:

What is Danny doing?                                    دنی الان چه کار می کند؟

فعل do فعل اصلی جمله و به معنی «انجام دادن» است. ساختار این جمله نیز مطابق الگوی جملات دارای کلمات پرسشی است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

جمله ?what are you doing «داری چیکار میکنی؟» نیز برای پرسیدن اینکه مخاطب همین الان به چه فعالیتی مشغول است، در زبان انگلیسی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

در این بخش ساختار جملات پرسشی، پاسخ‌های کوتاه و بلند و همچنین جمله‌های دارای کلمه پرسشی در زمان حال استمراری انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. در بخش بعد نیز برخی نکات تکمیلی پیرامون ساختار این زمان بیان خواهد شد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم) (مطلب کنونی)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *