جایگاه قید

جایگاه قید در زبان انگلیسی به همراه انواع مثال

یکی از موضوعاتی پرکاربردی که زبان‌آموزان را به اشتباه می‌اندازد جایگاه قید در زبان انگلیسی است. و به همین خاطر، محل قرارگیری دقیق قید در انگلیسی موضوع این گفتار است.

مفهومِ قید چیست؟ قیدها در زبان انگلیسی یا adverbs کلمات یا عباراتی هستند که اطلاعاتی بیشتر درباره نحوه انجام فعل به ما می‌دهند و در واقع چیزی به معنای فعل اضافه می‌کنند. و اصلا به همین خاطر است که این کلمات، adverb یعنی add + verb نامیده شده‌اند. این قیدها ممکن است قیدِ زمان time adverb یا قید مکان place adverb یا قید حالت manner adverb و یا قید تمرکز focusing adverb و یا قید ربطی connecting adverbs و یا سایر قیدهای زبان انگلیسی باشند.

شمار انواع قیدها در انگلیسی زیاد است؛ و خود قیدهای تمرکز دارای انواع مختلف هستند. . لیکن برای این مواردِ نام‌برده شده است که ممکن است در تعیین جایگاه قید در زبان انگلیسی اشتباه رخ دهد.

توجه داشته باشید که قیدهای تکرار frequency adverbs و قیدهایِ بیانِ میزانِ یقین certainty adverbs و همچنین قیدهای اظهارِ نظر comment adverbs می‌توانند به عنوان قید تمرکز مورد استفاده قرار گیرند

یادآوری: با تعریف و نحوه کاربرد قیدها در زبان انگلیسی آشنا شوید.

مثال‌هایی از قیدهای مختلف در زبان انگلیسی

این مثال‌ها را ببینید. آیا می‌توانید قید هر یک را در جمله تشخیص دهید؟

Susan walks around her house.

«سوزان در اطراف خانه‌اش به قدم‌زنی می‌پردازد.»

در این جمله کلمه around قید مکان است که در عبارتِ قیدیِ around her house مورد استفاده قرار گرفته است. این قیدِ مکان، محل انجام فعل یعنی walk را مشخص می‌کند.

Robert plays tennis on Friday.

«رابرت جمعه‌ها تنیس بازی می‌کند.»

در این جمله کلمه Friday بیان کننده زمان انجام فعل یعنی play tennis است. این کلمه یک قید زمان است.

Anthony can read books very fast.

«آنتونی می‌تواند خیلی سریع کتاب بخواند.»

در این جمله نیز کلمه fast قید حالت است که نحوه انجام فعلِ can read را بیان می‌کند.

The exam was difficult. However, I passed it with perfect mark.

«آزمون دشوار بود. لیکن من با نمره کامل آن را گذراندم.»

در این عبارت نیز however نقش قیدِ ربطی را ایفا می‌کند و جمله قید و بعد خودش را به هم مرتبط ساخته است.

We will probably have an exam next week.

«ما احتمالا هفته آینده یک امتحان خواهیم داشتم.»

در این جمله، قید probably بیان کننده میزانِ یقین، و نوعی قیدِ تمرکز است. این قید احتمال رخ دادن فعلِ have را بیان کرده است.

جایگاه قید در زبان انگلیسی : اغلب در انتهای جمله

همانطور که می‌دانید، قیدها از نقش‌های اصلی جمله محسوب نمی‌شوند و وجود آن‌ها در بیشتر موارد ضروری نیست. و قاعده کلی در مورد نقش‌های غیر ضروری (یعنی به غیر از فاعل، فعل و مفعول) این است که به انتهای جمله اضافه شوند.

به این نوع جایگاه قید در زبان انگلیسی جایگاهِ انتهایی یا end position می‌گوییم. مثال‌هایِ‌ زیر، و برخی مثال‌های بالا نمونه‌هایی از این جایگاه هستند:

I like to read a book every week.

«من دوست دارم که هر هفته یک کتاب بخوانم.»

در این جمله every week قید زمان است. همانطور که می‌بینید این قید در انتهای جمله قرار گرفته است.

قاعده گرامری مهم: در حالت کلی، انتهای جمله جایگاه قید است غالبا برای قیدهای مکان، قیدهای زمان و قیدهای حالت. مثال‌ها:

My father is reading a newspaper downstairs.

«پدرم در طبقه پایین مشغول مطالعه روزنامه است.»

My morning class starts at eight o’clock.

«کلاس صبح من رأس ساعت هشت آغاز می‌شود.»

My cousin plays the piano masterfully.

«پسر عموی من پیانو را استادانه می‌نوازد.»

واژگان downstairs قید مکان، eight o’clock قید زمان و masterfully قید حالت هستند. همانطور که مشاهده می‌کنید جایگاه قید در زبان انگلیسی برای این موارد انتهای جمله است.

جایگاه قید در زبان انگلیسی : گاهی در میانه جمله

در زبان انگلیسی گاهی قیدها در مینه جمله نیز به کار گرفته می‌شوند. مهمترین این کاربردها به قیدهای تمرکز focusing adverbs مربوط می‌شود. قیدهای تمرکز هدفشان جلب توجه مخاطب به موضوعی خاص است.

به جمله زیر که شکل تغییر یافته مثال بالاتر است توجه کنید:

My cousin masterfully plays the piano.

«پسر عموی من استادانه پیانو می‌نوازد.»

اگر این قید masterfully در انتهای جمله آمده بود (مثال بخش قبلی) صرفا بیان کننده حالت فعل بود، در حالیکه با قرار گرفتن قبل از فعل، بر استادانه بودن عمل تأکید می‌کند. در این کاربرد، قید مورد نظر، قیدِ اظهار نظر یا comment adverb نامیده می‌شود. این قید، نوعی قیدِ تمرکز است. سایر قیدهای تمرکز نیز در جایگاه مشابه در جمله به کار می‌روند.

قاعده گرامری مهم: قیدهای تمرکز در میانه جمله به کار برده می‌شوند. به این جایگاه middle position گفته می‌شود.

مثال‌های زیر نمونه‌هایی از این قاعده‌اند:

I usually forget my keys.

«من معمولا کلیدهایم را فراموش می‌کنم (که با خود بردارم).»

The detective intelligently trapped the criminal.

«کارآگاه، هوشمندانه فرد مجرم را به دام انداخت.»

I will certainly watch the new movie.

«من حتما فیلم جدید را تماشا خواهم کرد.»

نکته مهم: قیدهای تکرار frequency adverb همیشه قبل از فعل اصلی جمله قرار می‌گیرند و نه قبل از فعل کمکی.

مثال:

I have always respected my parents.

«من همیشه به والدینم احترام گذاشته‌ام.»

فعلِ respect فعلِ اصلی جمله و فعلِ have فعلِ کمکی است. قید تکرار always بین این دو قرار گرفته است.

توضیح بیشتر: قیدهای تکرار Frequency Adverbs را به طور دقیق بشناسید.

جایگاه قید در زبان انگلیسی : به ندرت در ابتدای جمله

نکته‌ای که باید درباره قیدها در نظر داشت، مخصوصا قیدهای زمان و مکان، آزادی نسبیِ آن‌ها در جمله است. گاهی قیدهای مکان و زمان (که غالبا در پایان جمله دیده می‌شوند) در آغاز جمله نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. مانندِ:

Here, we will build a new city.

«اینجا ما یک شهر جدید خواهیم ساخت.»

اما سؤال اینجاست که کدام قید است که جایگاه اصلی آن به ابتدای جمله محدود است؟

قاعده گرامری مهم: جایگاه قید در زبان انگلیسی برای قیدهای ربطی غالبا ابتدای جمله است. به این جایگاه initial position گفته می‌شود.

مثال:

He didn’t study enough for the exam. Consequently, he failed.

«او برای آزمون به اندازه کافی مطالعه نکرد. در نتیجه موفق نشد.»

You will go boil the water. Next, you put the onions in the pot.

«ابتدا آب را می‌جوشانید. سپس پیازها را داخل قابلمه می‌اندازید.»

She got sick. Then, she went to the doctor.

«او مریض شد. سپس پیش دکتر رفت.»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *