many و much

کاربرد Many و Much و کلمات هم‌خانواده آن‌ها

حتما واژگان many و much را به میزان فراوان در محتواهای آموزشی و اصلی زبان انگلیسی مشاهده کرده‌اید. هدف این واژگان بیان اندازه و مقدار است. این کلمات و هم خانواده‌های آن‌ها مانندِ lot و few و little قبل از اسم و یا عبارتِ اسمی قرار می‌گیرند.

برای درک بهتر نحوه استفاده از این کلمات لازم است مفهوم اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش را به خوبی بدانیم.

بخوانید: آشنایی با اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

کلمات Many و Much و تفاوت آن‌ها

این دو واژه بیان کننده مقدار هستند. واژه many را در فارسی به «تعداد زیاد» و کلمه much را به «مقدار زیاد» معادل‌سازی می‌کنیم. همین تفاوت در معنای این دو واژه بیانگر تمایز کاربردی این دو است. در انگلیسی از many برای اسم‌های قابل شمارش و از much برای اسم‌های غیر قابل شمارش استفاده می‌شود.

این دو کلمه می‌توانند در جمله‌های مثبت (ولی نه همیشه)، و در جملات منفی و پرسشی به کار روند.

I have got many books in my library.

«من در کتابخانه‌ام کتاب‌های فراوانی دارم.»

Do you own many coats?

«آیا تو کت‌های فراوانی داری؟»

There isn’t much milk in the refrigerator.

«در یخچال مقدار زیادی شیر وجود ندارد.»

This job pays much money.

«این شغل پول زیادی به همراه دارد.»

نکته مهم: استفاده از many و much در برخی جمله‌های مثبت صحیح است. اما استفاده از این دو در جمله‌های منفی و سؤالی بسیار شایع‌تر است. در جمله‌های مثبت، به جای هر دوی این واژگان می‌توانیم از a lot of استفاده کنیم.

نمی‌گوییم:

John has much money.

و درست این است که بگوییم:

John has a lot of money.

«جان مقدار زیادی پول دارد.»

علاوه بر a lot of می‌توانیم در جمله‌های مثبت به جای many از lots of نیز استفاده کنیم.

There are lots of boxes in the garage.

«جعبه‌های فراوانی در گاراژ وجود دارند.»

بخوانید: انواع صفت‌ها در زبان انگلیسی به همراه مثال‌های آن‌ها

هم‌خانواده‌های Many و Much : Few و Little

علاوه بر many و much واژگان few و little نیز برای بیان مقدار و اندازه به کار می‌روند.

دو کلمه few و little به معنای «تعداد کم» و «مقدار کم» هستند و از نظر کاربرد همان رابطه many و much را با یکدیگر دارند. کلمه few برای اسامی قابل شمارش و کلمه little برای اسم‌های غیر قابل شمارش به کار می‌رود.

توجه داشته باشید که معمولا این دو واژه بصورت a few و a little به کار می‌روند. اگر ما آن‌ها را بدون a استفاده کنیم منظور آن است که تعداد و مقدار اسم مورد آنقدر کم است که می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. مثال:

I have a few best friends.

«من تعداد کمی دوست درجه یک دارم.»

There are few honest people in politics.

«در سیاست افراد راستگوی بسیار کمی وجود دارند (تعداد بسیار کم است.)»

There is a little bit of bread on the table.

«مقدار بسیار کمی نان روی میز قرار دارد.»

I know little about politics.

«من از سیاست مقدار ناچیزی می‌دانم. (تقریبا هیچ نمی‌دانم.)»

جداول جمع بندی کاربرد‌های Many و Much و Few و Little

با استفاده از جدول زیر می‌توانید خلاصه‌ای از تفاوت‌های many و much و همینطور few و little را مشاهده نمایید.

many و much

 

many و much
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *