تفاوت between و among

انگلیسی صحیح ۳۰؛ تفاوت Between و Among

در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی اشتباهی رایج در زمینه دو حرف اضافه پرکاربرد و از نظر معنایی نزدیک به هم می‌پردازیم. وبطور دقیق‌تر درباره تفاوت between و among خواهیم آموخت و کاربرد آن‌‌ها را مشاهده خواهیم کرد.

یادآوری: دوره انگلیسی صحیح Correct English انواع اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

کاربرد Between و Among در جمله

در زبان انگلیسی و در کاربردهای رایج دو حرف اضافه between و among زیاد به کار می‌روند. برای تشخیص تفاوت between  و among ابتدا باید کاربرد آن‌ها را ببینیم. این دو حرف به معنای «بِین» و «میان» و «لابلا» می‌باشند. این دو حرف با اینکه هر دو، همین معنا را دارند ولی در کاربرد تفاوتی جزئی دارند.

به این مثال‌ها دقت کنید:

برای between:

I sat between my father and my mother.

«من بین پدر و مادرم نشستم.»

The football rolled between her feet.

«توپ فوتبال از لای پاهای او گذشت.»

We have a lot of work to do between now and tomorrow.

«بین الان و فردا، ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.»

The bridge was built between two cities.

«این پل بین دو شهر ساخته شد.»

و برای among:

The man quickly disappeared among the crowd.

«آن مرد به سرعت در میان جمعیت ناپدید شد.»

I relaxed when I go home because I knew I was among my family.

«وقتی به خانه رسیدم احساس آرامش کردم، زیرا میدانستم در جمع خانواده‌ام هستم.»

Some civilians were among the casualties.

«بین آسیب دیدگان چند غیرنظامی بود.»

The friends couldn’t agree among themselves.

«دوستان نتوانستند بین خودشان به توافق برسند.»

تفاوت Between و Among

همانطور که در مثال‌های بالا نیز مشاهده کردید، تفاوت between و among در تعداد افراد یا چیزهایی است که بینشان مورد نظر ماست. اگر ما بخواهیم بین دو نفر یا دو چیز را بیان کنیم از between استفاده می‌کنیم ولی اگر قصد ما بیانِ بینِ چند نفر یا چند چیز باشد، در این صورت از among بهره می‌بریم.

کاربرد نادرست این دو حرف، اشتباهی از نوع جابجا گرفتن حروف یا confused words است.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: خطاهای رایج در زبان‌ انگلیسی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. مجموعه انگلیسی صحیح Correct English و آشنایی با اشتباهات رایج انگلیسی
 2. انگلیسی صحیح ۱: کاربرد فعل Absorb
 3. انگلیسی صحیح ۲: کاربرد فعل Dispose of
 4. انگلیسی صحیح ۳: کاربرد فعل Approach
 5. انگلیسی صحیح ۴: محل قید زمان معین
 6. انگلیسی صحیح ۵: کاربرد To و At و تفاوت معنایی آن‌ها
 7. انگلیسی صحیح ۶: کاربرد فعل Accuse of و اشتباه رایج در مورد آن
 8. انگلیسی صحیح ۷: کاربرد فعل Dream of و معانی مختلف آن
 9. انگلیسی صحیح ۸: کاربرد فعل Ask و اشتباه رایج در استفاده از آن
 10. انگلیسی صحیح ۹: محل قید زمان نامعین
 11. انگلیسی صحیح ۱۰: کاربرد To و Till و اشتباه رایج در کاربرد آن‌ها
 12. انگلیسی صحیح ۱۱: کاربرد فعل Accustomed to و ساختار صحیح آن
 13. انگلیسی صحیح ۱۲: کاربرد فعل Explain و اشتباه رایج در استفاده از آن
 14. انگلیسی صحیح ۱۳: کاربرد فعل Attack و نکاتی که باید بدانید
 15. انگلیسی صحیح ۱۴: ترتیب قیدهای زمان و مکان
 16. انگلیسی صحیح ۱۵؛ تفاوت کاربرد In و At و جزئیات معنایی آن‌ها
 17. انگلیسی صحیح ۱۶: کاربرد فعل aim و ساختار صحیح آن
 18. انگلیسی صحیح ۱۷: کاربرد فعل Knock و نکاتی قابل توجه در مورد آن
 19. انگلیسی صحیح ۱۸: کاربرد فعل Comprise یک فعل رسمی و آکادمیک
 20. انگلیسی صحیح ۱۹: قید در جمله گذرا به مفعول
 21. انگلیسی صحیح ۲۰؛ تفاوت کاربرد In و Into
 22. انگلیسی صحیح ۲۱: اشتباه رایج در استفاده از فعل Spend
 23. انگلیسی صحیح ۲۲: کاربرد فعل Listen و یک اشتباه رایج
 24. انگلیسی صحیح ۲۳: کاربرد فعل Finish ؛ یک فعل کاربردی
 25. انگلیسی صحیح ۲۴: کاربرد Enough در نقش‌ها مختلف
 26. انگلیسی صحیح ۲۵؛ تفاوت کاربرد On و At و In
 27. انگلیسی صحیح ۲۶؛ شیوه‌های استفاده از Angry در جمله
 28. انگلیسی صحیح ۲۷: فعل Pay و معانی مختلف آن
 29. انگلیسی صحیح ۲۸: کاربرد Leave و اشتباهی رایج در کاربرد آن
 30. انگلیسی صحیح ۲۹: کاربرد not در فعل‌های مرکب
 31. انگلیسی صحیح ۳۰؛ تفاوت Between و Among (مطلب کنونی)
 32. انگلیسی صحیح ۳۱؛ معنی anxious و اشتباه رایج در کاربرد آن
 33. انگلیسی صحیح ۳۲: کاربرد Point و کاربردهای آن
 34. انگلیسی صحیح ۳۳: گرامر Wish و نکات مربوط به آن
 35. انگلیسی صحیح ۳۴: معنی Obey و اشتباه رایج در کاربرد آن
 36. انگلیسی صحیح ۳۵: منفی کردن مصدر با استفاده از Not
 37. انگلیسی صحیح ۳۶؛ تفاوت Beside و Besides

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *