کاربرد in و at

انگلیسی صحیح ۱۵؛ تفاوت کاربرد In و At و جزئیات معنایی آن‌ها

در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی اشتباهی رایج در زمینه حروف اضافه می‌پردازیم. و بطور دقیق‌تر درباره تفاوت کاربرد in و at خواهیم آموخت. پیش‌تر درباره شیوه صحیح کاربرد حرف اضافه at مطالبی را یاد گرفتیم.

ببینید: تفاوت کاربرد حروف اضافه to و at

در این بخش به تفاوتی ظریف‌تر می‌پردازیم که به کاربرد in و at مرتبط است.

تفاوت کاربرد in و at در قالب یک مثال

حروف اضافه in و at هر دو برای بیان موقعیت یا location مورد استفاده قرار می‌گیرند و این، نقطه تشابه این دو حرف است.

هنگامی که می‌خواهیم تفاوت بین کاربرد in و at را بررسی کنیم، یک نکته قابل توجه و مهم وجود دارد. و نکته این است؛ در میان قواعد دستوری گرامری یک تفاوت معروف و رایج بین این دو حرف معرفی می‌شود. حرف at بیان مکان بصورت تقریبی و کلی است. مثلا می‌گوییم:

Ali is at the office.

«علی در اداره است.»

در مثال بالا، «بودن علی در اداره» یک تعریف موقعیت کلی است. این جمله ممکن است گویای این باشد که علی در حیاط اداره است و یا پشت میز کارش نشسته و یا اینکه در حال ریختن چای در آشپرخانه اداره است و یا اینکه در اداره و در اتاق همکارش مشغول صحبت است.

اما وقتی می‌گوییم:

Ali is in his office.

«علی در دفتر کارش است.»

در چنین جمله‌ای منظور این است که علی در دفتر مخصوص به خودش و همان محل دقیقی که همه می‌دانند متعلق به اوست قرار دارد. این جمله را وقتی به کار می‌بریم که مثلا داخل اداره هستیم و اداره اتاق‌های متعددی دارد و ما می‌خواهیم تأکید کنیم که محل دقیق علی کجاست.

تفاوت کاربرد in و at بطور دقیق‌تر

با توجه به مثالی که با هم بررسی کردیم، at زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم موقعیتی کلی را شرح دهیم. و in زمانی استفاده می‌شود که مکان مورد نظر ما بخش‌های مختلفی داشته باشد و ما بخواهیم دقیقا بگویم که کدام بخش مورد نظر است.

پس نباید این دو حرف را بجای یکدیگر استفاده کرد و چنین اشتباهی از نوع اشتباه گرفتن واژگان به جای هم یا confused words است.

ببنید: نمونه‌ای دیگر از اشتباه گرفتن واژگان بجای هم در کاربرد بین To و Till

نکته‌ای ظریف در باره تفاوت کاربرد in و at

همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد، با اینکه به نظر می‌رسد تفاوت کاربرد in و at نسبتا واضح و به راحتی قابل درک است، ولی تفاوت‌های این دو به این مورد ختم نمی‌شود.

در برخی کاربردها شما خواهید دید که می‌توان در یک جمله، in و at را با هم جایگزین کرد بدون اینکه معنای جمله به میزان قابل توجهی دستخوش تغییر شود.

در بسیاری کاربردهای دیگر، فعل و فاعلی که در جمله استفاده شده‌اند تعیین می‌کنند که کدامیک از این دو حرف مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر باید مورد به مورد کاربردها را بررسی نموده و آن‌ها را به خاطر بسپاریم. به عنوان نمونه برای بیان زندگی در کشور فقط می‌توانیم از حرف اضافه in استفاده کنیم. این مورد از نمونه‌هایی که هر دو حرف را بتوان استفاده کرد نیست و کاربرد at اینجا بی‌معناست:

I live in Iran.

«من در ایران زندگی می‌کنم.»

اگر به منابعی که روند تاریخی ورود این حروف را از زبان‌های Germanic عتیق به انگلیسی بررسی می‌کنند مراجعه کنیم، تفاوت‌هایِ مفهومیِ ظریفی را درباره کاربردهایشان خواهیم یافت. مانندِ:

تفاوت معنایی در بیان مکان

حرف at بیان کننده مکان، در قالب یک نقطه منسجم است که ممکن است واقعی و یا مجازی باشد.

John is at the top of his field.

«جان در قله رشته‌اش قرار دارد.»

این یک کاربرد مجازی است.

ولی حرف in بیان کننده یک موقعیت مکانی با در نظر گرفتن محیطی دارای مساحت و حد و مرز است. این حرف نیز می‌تواند معنای واقعی و یا مجازی داشته باشد.

He is in the market business.

«او در کار بورس مشغول است.»

این کاربرد نیز مجازی است.

تفاوت‌های جزئی معنایی

استفاده از حرف at کمی خشک و بدون هیچ‌گونه عاطفه است و در معنای خود جدا کردن چیزی از دیگران را در بر دارد.

اما حرف in کمی صمیمی‌تر و فراگیرتر است.

به بیان دقیق‌تر اگر کسی می‌گوید:

I’m at the office …

احتمالا این جمله را اینطور ادامه می‌دهد که «من در اداره‌ام … پس امروز نمی‌توانیم همدیگر را ببینیم» ولی پس از جمله:

I’m in the office …

این انتظار ذهنی وجود دارد که بگوییم «من در اداره‌ام … سری به من بزن تا همدیگر را ملاقات کنیم.»

به عنوان تفاوت پایانی، حرف at در بطن خود کمی معنای ساکن بودن و عدم تحرک را دارد در حالی که حرف in معنای تحرک و جنب و جوش را به ذهن می‌رساند.

در زبان انگلیسی اطلاعات بیشتر در مورد حروف اضافه‌ای که قبل از قید می‌آیند را می‌توان در مبحث adverbials جستجو نمود.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: خطاهای رایج در زبان‌ انگلیسی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. مجموعه انگلیسی صحیح Correct English و آشنایی با اشتباهات رایج انگلیسی
 2. انگلیسی صحیح ۱: کاربرد فعل Absorb
 3. انگلیسی صحیح ۲: کاربرد فعل Dispose of
 4. انگلیسی صحیح ۳: کاربرد فعل Approach
 5. انگلیسی صحیح ۴: محل قید زمان معین
 6. انگلیسی صحیح ۵: کاربرد To و At و تفاوت معنایی آن‌ها
 7. انگلیسی صحیح ۶: کاربرد فعل Accuse of و اشتباه رایج در مورد آن
 8. انگلیسی صحیح ۷: کاربرد فعل Dream of و معانی مختلف آن
 9. انگلیسی صحیح ۸: کاربرد فعل Ask و اشتباه رایج در استفاده از آن
 10. انگلیسی صحیح ۹: محل قید زمان نامعین
 11. انگلیسی صحیح ۱۰: کاربرد To و Till و اشتباه رایج در کاربرد آن‌ها
 12. انگلیسی صحیح ۱۱: کاربرد فعل Accustomed to و ساختار صحیح آن
 13. انگلیسی صحیح ۱۲: کاربرد فعل Explain و اشتباه رایج در استفاده از آن
 14. انگلیسی صحیح ۱۳: کاربرد فعل Attack و نکاتی که باید بدانید
 15. انگلیسی صحیح ۱۴: ترتیب قیدهای زمان و مکان
 16. انگلیسی صحیح ۱۵؛ تفاوت کاربرد In و At و جزئیات معنایی آن‌ها (مطلب کنونی)
 17. انگلیسی صحیح ۱۶: کاربرد فعل aim و ساختار صحیح آن
 18. انگلیسی صحیح ۱۷: کاربرد فعل Knock و نکاتی قابل توجه در مورد آن
 19. انگلیسی صحیح ۱۸: کاربرد فعل Comprise یک فعل رسمی و آکادمیک
 20. انگلیسی صحیح ۱۹: قید در جمله گذرا به مفعول
 21. انگلیسی صحیح ۲۰؛ تفاوت کاربرد In و Into
 22. انگلیسی صحیح ۲۱: اشتباه رایج در استفاده از فعل Spend
 23. انگلیسی صحیح ۲۲: کاربرد فعل Listen و یک اشتباه رایج
 24. انگلیسی صحیح ۲۳: کاربرد فعل Finish ؛ یک فعل کاربردی
 25. انگلیسی صحیح ۲۴: کاربرد Enough در نقش‌ها مختلف
 26. انگلیسی صحیح ۲۵؛ تفاوت کاربرد On و At و In
 27. انگلیسی صحیح ۲۶؛ شیوه‌های استفاده از Angry در جمله
 28. انگلیسی صحیح ۲۷: فعل Pay و معانی مختلف آن
 29. انگلیسی صحیح ۲۸: کاربرد Leave و اشتباهی رایج در کاربرد آن
 30. انگلیسی صحیح ۲۹: کاربرد not در فعل‌های مرکب
 31. انگلیسی صحیح ۳۰؛ تفاوت Between و Among
 32. انگلیسی صحیح ۳۱؛ معنی anxious و اشتباه رایج در کاربرد آن
 33. انگلیسی صحیح ۳۲: کاربرد Point و کاربردهای آن
 34. انگلیسی صحیح ۳۳: گرامر Wish و نکات مربوط به آن
 35. انگلیسی صحیح ۳۴: معنی Obey و اشتباه رایج در کاربرد آن
 36. انگلیسی صحیح ۳۵: منفی کردن مصدر با استفاده از Not
 37. انگلیسی صحیح ۳۶؛ تفاوت Beside و Besides

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *