گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده

در بخش بررسی کلی بیان شد که موضوع‌ اصلی بخش دستوری این بخش، تفاوت بین دو زمان حال ساده و حال استمراری است. لطفا ابتدا فیلم آموزشی تفاوت حال استمراری با حال ساده را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

تفاوت حال استمراری با زمان حال ساده

بر اساس timeline زمان حال، بخشی از فعل در زمان حال و بخشی از آن در زمان آینده به وقوع می پیوندد که علت آن بیان روتین و اتفاق مستمر و مکرر در زمان حال ساده است. به عنوان مثال، در جمله I walk to work everyday، وقوع پیاده روی در فردا و پس فردا نیز بیان شده است.

زمان حال استمراری نیز ممکن است برای بیان دو زمانِ همین لحظه (اکنون) و همچنین زمان آینده خیلی نزدیک مورد استفاده قرار گیرد. باید توجه داشت که استفاده از حال استمرار در دو زمان، بطور همزمان نخواهد بود و امکان ندارد که زمانِ همین لحظه و آینده نزدیک به صورت همزمان مورد نظر قرار گیرد، بلکه قید جمله تعیین کننده زمان مورد نظر است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

این دو ساختار با توجه به همپوشانی که در زمان مورد نظر هر یک (حال و آینده) وجود دارد، می توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند. از این رو باید هنگام بیان جمله در یک زمان، استفاده صحیح از هر یک از این دو ساختار در بازه زمانی مورد نطر قرار گیرد. بر این اساس، شناخت کامل این دو زمان، نشانه‌های هر یک و توانایی تشخیص آنها از یکدیگر ضروری است. لذا در این بخش ۲ تفاوت عمده این دوساختار مورد بررسی قرار می گیرد. تفاوت اول که محور تمرکز این بخش کتاب است مربوط به خود ساختار و اجزای جمله است. تفاوت دیگر نیز مربوط به تفاوت در مفهوم این دو ساختار است.

تفاوت در ساختار

در page146 کتاب در ۲ کادر متفاوت، قید‌هایی معرفی شده است که دسته اول شامل قیدهایی است که در زمان حال ساده می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و اغلب قیدهای تکرار می باشند.

سه قید نیز به عنوان قیدهای زمان حال استمراری معرفی شده است. این سه قید در بخش معرفی بیان شد و مشخص گردید که now و at the moment تقریبا به یک معنا و مربوط به همین لحظه می باشند و today نیز اشاره به آینده خیلی نزدیک دارد.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در جملات مربوط به زمان حال با توجه به قید جمله، ساختار مربوط به هر یک از دو زمان حال ساده و استمرای قابل تشخیص خواهد بود. همچنین برای بیان جمله در زمان حال نیز می توان با کمک قید‌های مرتبط، جمله را در زمان حال ساده یا حال استمراری بیان نمود.

با توجه به این مطلب می توان تمام قسمت های این بخش از کتاب را که روی تفاوت در ساختار متمرکز است، تکمیل نمود.

فعل‌های استمراری و فعل‌های غیراستمراری

تفاوت دوم زمان حال ساده و حال استمراری با توجه به مفهوم continuous and non-continuous verbs یعنی فعل‌های استمراری و غیراستمراری قابل بیان است.

در زبان انگلیسی، بیان استمرار برای بعضی از فعل ها از نظر منطقی صحیح است و می توان انجام آن فعل را در یک بازه زمانی تصور نمود. به عنوان مثال، راه رفتن، دویدن، صحبت کردن. اما برای برخی از فعل‌ها، موضوع استمرار بی‌معنا است و از لحاظ منطقی، امکان وقوع آن در یک بازه زمان و طول کشیدن انجام آن معنایی ندارد. به عنوان مثال، در فعل توانستن، بیان «توانایی یا عدم توانایی انجام یک کار» استمرار ندارد. فرد می تواند کاری انجام دهد یا نمی تواند؛ پس فعلی مثل can نمی‌تواند در زمان حال استمراری مورد استفاده قرار گیرد.

I can walk to work every day.

I can walk to work now.

توجه داشته باشید که در جمله دوم نیز ساختار استمراری مورد استفاده قرار نگرفته است.

همچنین برای فعل to know به معنی «دانستن» نیز نمی توان استمرار را بیان کرد و در حال دانستن چیزی بودن بی‌معنا است.

I know he is a good man.                           من می دانم که او آدم خوبی است

تمامی فعل‌هایی که در page146 به ۵ دسته تقسیم شده اند، فعل‌های غیراستمراری هستند و در شرایط معمولی در ساختار استمراری استفاده نمی شوند.

دسته اول، فعل‌های مربوط به عواطف feeling هستند. دسته دوم، فعل‌های مربوط به حواس پنجگانه senses و دسته سوم، فعل‌های مربوط به ارتباطات انسانی communication می باشند. دسته چهارم، فعل‌های مربوط به تفکر و اندیشیدن thinking را در خود جای داده است. دسته آخر، فعل های مربوط به بیان وضعیتی دیگر هستند؛ به عنوان مثال، بودن، یا متعلق بودن به چیزی belong یا نگران بودن.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

ممکن است تصور شود که برای بعضی از این فعل‌ها به خصوص دسته دوم می توان استمرار را بیان کرد. اما باید توجه داشت که تعیین این موضوع که چه فعلی را می توان به صورت استمراری بیان کرد، صرفاً بر اساس منطق امکان پذیر نیست؛ بلکه باید با ذهن یک انگلیسی زبان به این فعل‌ها فکر کرد.

در این بخش به تفاوت‌های دو زمان حال ساده و استمراری پرداخته شد و با توجه به بیان این تفاوت ها، می توان قسمت های مختلف این بخش از کتاب را تکمیل نمود.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده (مطلب کنونی)
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *