واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته

در این بخش، فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته مورد بررسی قرار می گیرد و نکاتی پیرامون این فعالیت ها بیان خواهد شد. لطفا ابتدا فیلم آموزشی جلسه را مشاهده و سپس متن را مطالعه فرمائید. در صورت بروز اشکال یا ابهام، با ارسال پیام از طریق لینک انتهای مطالب، با ما در ارتباط باشید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

فعالیت های تعطیلات آخر هفته

ابتدا در قسمت one نکاتی پیرامون، گزینه های داخل کادر به عنوان فعالیت های تعطیلات آخر هفته ارائه می شود.

تعطیلات آخر هفته

A Run

در بخش قبل بیان شد که to run‌ مصدر فعل «دویدن» است؛ اما استفاده از حرف تعریف نامعین a قبل از آن، حاکی از آن است که run به عنوان یک اسم نیز مورد استفاده قرار می گیرد. معنی این کلمه به عنوان یک اسم، «دویدن در یک مسیر به منظور انجام ورزش» است. به عنوان مثال:

                           من تصمیم گرفتم بدوم و این کار را انجام دادم.                            .I went for a run 

For A Couple Of Days

این عبارت به معنی «برای چند روز» است، کلمه couple به معنی دو جزء است اما با قرار گرفتن حرف اضافه of بعد از این کلمه، معنی آن به «چند» تبدیل می شود که منظور از «چند» تعداد اندک از اسم بعد از of است. بر این اساس می توان گفت، a couple of people به معنی چند نفر است. البته کلمه couple به تنهایی به معنی عدد دو و به طور خاص زن ‌و شوهر استفاده می شود. به عنوان مثال:

                      یعنی من یک زوج را در پارک دیدم.                    .I saw a couple in park

The house

این عبارت به معنی خانه است. نکته قابل توجه در مورد house‌، تفاوت آن با home‌ است. منظور از house، صرفاً یک ساختار فیزیکی است که معمولاً از دیوار، در و پنجره ساخته شده است. اما کلمه home علاوه بر معنی ساختار فیزیکی، برای بیان مفهوم انتزاعی و غیرفیزیکی که نشان دهنده وابستگی قبلی فرد به محل زندگی خود است، استفاده می شود. به عبارت دیگر، home عمیق تر و گسترده‌تر از معنای house‌ می باشد.

A Bad Cold

کلمه cold‌ به عنوان یک صفت مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما در این عبارت به عنوان یک اسم به معنی سرماخوردگی استفاده شده است. برای بیان مفهوم «سرما خوردن» از فعل catch به معنی «گرفتن» استفاده می شود که مفهوم گرفتن فیزیکی و استعاری را بیان می کند. این فعل، یک فعل بی قاعده است و گذشته آن به صورت caught است. به عنوان مثال:

                                     من ماه قبل سرماخوردم.         .I caught a cold last month

عبارت بعدی a report به معنی یک گزارش است.

At Home All Weekend

عبارت at home all weekend به معنی «داخل منزل در تمام مدت آخرِ هفته» است. باید توجه داشت که حرف اضافه at در ابتدای این عبارت، به عنوان یک راهنما برای تشخیص فعل مناسب این عبارت است. نکته قابل توجه دیگر به کلمه all‌ مربوط است؛ در این عبارت، کلمه all همانند a یا the یک حرف تعیین است که مفهوم «همه یا کل» را برای اسم بعد خود بیان می کند. به عنوان مثال، all weekend‌ یعنی تمام مدت تعطیلات آخر هفته .

عبارت بعدی your homework به معنی تکلیف شما است.

Your parents’ House For Lunch

عبارت پایانی این قسمت، به معنی «منزل والدین شما برای وعده ناهار» است. یادآور می شود که بیان ملکیت برای اسم‌های جمع که به s جمع ختم می شوند، با قرار گرفتن تنها یک آپاستروف ملکی بعد از s جمع انجام می شود. به عنوان مثال، کلمه parents’ در این عبارت.

Go For & Go Away

قبل از تکمیل قست های بعدی این بخش، نکته ای پیرامون دو فعل go for و go away بیان می شود. در بخش های قبل بیان شد که در افعال چندقسمتی یا phrasal verbs‌، با قرار گرفتن حرف اضافه بعد از فعل، ممکن است معنی خاصی برای آن فعل به وجود آید.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

فعل go for نیز یکی از این افعال است که معنی آن «تصمیم‌گرفتن»، به صورتی است این تصمیم به عمل نیز منتهی گردد. بر این اساس ترجمه صحیح جمله I went for walk‌ من برای قدم زدن رفتم، نمی باشد. مثال های زیر این مفهوم را به صورت دقیق روشن می سازند.

.I went to a cafe yesterday. And I went for a cup of coffee

من دیروز به کافی‌شاپ رفتم و یک فنجان قهوم سفارش داده و نوشیدم.

شایان ذکر است که سفارش دادن، معادلِ انتخاب در کافی‌شاپ است.

.I went to a cafe yesterday and I drank a cup of coffee

drank گذشته فعل drink‌ به معنی نوشیدن است.

لازم به ذکر است تفاوت جمله دوم با جمله اول، در بیان مفهوم تصمیم گیری در فعل go for است. به طوری که در جمله اول، مفهوم وجود گزینه های دیگر و انتخاب قهوه از بین آنها بیان می شود؛ اما در جمله دوم، امکان انتخاب یا تصمیم برای انتخاب بیان نشده است.

بر این اساس، فعل go away در عبارت go away for the weekend نیز نباید به «دور شدن» ترجمه شود. ترجمه صحیح این عبارت، مسافرت رفتن در تعطیلات آخر هفته است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

بنابراین در فعل هایی که یک حرف اضافه بعد از آن ها قرار می گیرد، باید احتمال چند قسمی بودن فعل را در نظر داشت و معنی آن را در دیکشنری بررسی نمود.

 

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته (مطلب کنونی)
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *