واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید

در این بخش، عبارت‌های مربوط به بیان تصمیم های مثبت در زندگی، مورد ‌بررسی قرار خواهند گرفت. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را مشاهده و سپس متن را مطالعه نمائید. در صورت بروز اشکال یا ابهام، از طریق لینک انتهای مطلب با ما در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

تصمیم های مثبت

در قسمت ۲ این بخش از کتاب،‌ واژگان مورد استفاده در عبارات تصمیم های مثبت ارائه شده است. اکثر این لغات،‌ جدید نیستند و موضوع حائز اهمیت در این بخش،‌آشنایی با کاربرد صحیح این واژه‌‌ها است که بدین منظور عبارت های کاربردی با استفاده از این لغات در page151 ارائه شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

خاطر نشان می گردد که هر یک از این عبارات،یک new year’s resolution‌ یا «تصمیمِ سال جدید» هستند.

get a new job به معنی «یافتن یک شغل جدید» یا «شاغل شدن در یک حرفه تازه» است. در این عبارت نیز با استفاده از ادامه جمله، مشخص می شود که کدام یک از معانی متعدد فعل get مورد نظر است.

get fit به معنی «تناسب اندام یافتن» است.

work hard به معنی «به سختی کار کردن» و «با تلاش و کوشش فراوان کار کردن» می باشد.

work less به معنی «کمتر کار کردن» است که در این عبارت، less‌ به عنوان صفت به معنی «کمتر» می باشد.

lose three kilos به معنی «سه کیلو لاغر شدن» است. مشاهده می شود که برای بیان «کم شدن وزن» از فعل lose به معنی «از دست دادن» استفاده شده است.

lose weight به معنی «وزن کم کردن» و «لاغر شدن» است و کلمه weight اسم مصدر و به معنی «وزن» می باشد.

have a holiday به معنی «تعطیلات داشتن» و یا «به تعطیلات رفتن» است.

have fun به معنی «سرگرم شدن»، «لذت بردن از یک فعالیت»‌ یا «خوش‌گذراندن» است که با قرار گرفتن fun بعد از فعل have، معنی دقیق فعل در این عبارت مشخص شده است.

do a computer course به معنی «گذراندن یک دوره در مورد رایانه» است. در این عبارت، to do a course یعنی «دوره گذراندن» که با توجه به اینکه با استفاده از فعل take نیز می توان گذراندن دوره را بیان کرد، این عبارت به صورت to take a computer course نیز بیان می شود. این عبارت در زمان گذشته به صورت I did a computer course و یا I took a computer course بیان می شوند.

این دو عبارت را می توان به صورت دیگری نیز بیان کرد.

I did a course in computer. 

I took a course in computer.

عبارت بعد، do more exercise به معنی «بیشتر تمرین ورزشی انجام دادن» است.

stop working at weekends‌ به معنی «تعطیلات آخر هفته کار نکردن» است. بیان این عبارت با استفاده از کلمه stop برای بیان توقف روند کاری و برنامه هفتگی در پایان هفته است.

بطور مشابه عبارت stop smoking به معنی «سیگار نکشیدن»، برای بیان «متوقف کردن عادت سیگار کشیدن» است. عبارتی که برای بیان «ترک کامل سیگار» رایج‌تر می باشد، عبارت quit smoking‌ است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

move to another county به معنی «رفتن به یک کشور دیگر» است که به صورت دقیق تر به معنی «نقل مکان کردن و سفر دائم به یک کشور دیگر» می باشد.

move house به معنی «تغییر منزل دادن» است. این عبارت در لغت به معنی «جابجا کردن منزل» است،‌ اما مشخص است منظور از این عبارت جابه جا شدن فرد با عوض کردن منزل می باشد.

not eat sweet things به معنی «نخوردن چیزهای شیرین» است.

not eat chocolate cake به معنی «نخوردن کیک شکلاتی» است.

نکته ای که در دو عبارت تصمیم های مثبت آخر باید مورد توجه قرار گیرد، استفاده از پیشوند منفی ساز قبل از فعل اصلی به صورت not eat است، در حالی که به صورت رایج برای منفی کردن فعل اصلی جمله از فعل های کمکی منفی don’t و یا doesn’t‌ استفاده می شود.

علت استفاده از این روش منفی کردن فعل اصلی جمله، مصدر بودن افعال در این عبارات است. باید توجه داشت که در فعل هایی که دارای فاعل (ضمایر شش گانه) هستند، برای منفی ساختن آن ها از فعل کمکی don’t و doesn’t استفاده می شود؛ اما در فعل هایی که به صورت مصدر و بدون فاعل بیان می شوند، برای منفی ساختن فعل اصلی از پیشوند منفی ساز not قبل از فعل اصلی استفاده می شود.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید (مطلب کنونی)
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *