واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too

در ادامه سلسله مباحثی که در گذشته درباره صفات در زبان انگلیسی داشتیم، در این جلسه به چند واژه کاربردی در بیان صفت می پردازیم. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی را مشاهده فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.


 

Adjectives With Very, Really, Quite, Too

از بین ۴ کلمه ای که در عنوان این بخش وجود دارد، quite و really در بخش های قبل معرفی شده است که ویژگی این کلمات تغییر شدت برخی از فعل‌ها است. به عنوان مثال، I quite like this book یعنی «من به میزان قابل ملاحظه‌ای به این کتاب علاقمند هستم» و I really like this book به معنی «من خیلی به این کتاب علاقمند هستم»‌ می باشد.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

در این بخش نیز با کمک قسمت ۴، امکان استفاده از این ۴ کلمه قبل از یک صفت و تعیین شدت آن صفت‌ بیان می شود. مشخص است که امکان استفاده از این تغییردهنده‌ها، شدت را برای صفات معنادار کرده و می توان مفهوم کم و زیاد را برای صفت مورد نظر بیان کرد. به عنوان مثال، بزرگی، کوچکی، سنگینی و سبکی دارای طیف هستند و سنگین تر و سبک تر برای اسمی که این صفت برای آن استفاده شده است، دارای معنی خواهد بود. اما برای صفاتی همانند قرمز یا زنده، بیان شدت مفهوم نداشته و تنها در مفاهیم استعاری یا ادبی می توان از بیان شدت برای آن ها استفاده کرد.

در تصویر مربوط به قسمت ۴ کتاب، ذیل تصویر اول، جمله It’s quite big به معنی «این کلاه بطور قابل ملاحظه‌ای بزرگ است» نوشته شده است. در تصویر دوم، اندازه کلاه بزرگتر از تصویر اول است. جمله It’s very big یا It’s really big به معنی «آن کلاه خیلی بزرگ است» یا «آن کلاه واقعاً بزرگ است» برای این تصویر استفاده شده است.

باید توجه داشت که استفاده از very و big به صورت همزمان در تصویر دوم، حاکی از آن است که این دو کلمه، یک اندازه شدت از صفت را بیان می کنند و هر دو از کلمه quite شدت بیشتری را برای صفت تعیین می کنند.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

در تصویر سوم از جمله It’s too big استفاده شده است. مشخص است که هدف از بیان چنین ترتیبی، تاکید بر شدت بیشتر کلمه too نسبت به کلمات قبل می باشد. اما باید توجه داشت که تفاوت اصلی این کلمه به کلمات قبل، مطلوب نبودن شدت زیاد است که معناو مفهوم منفی و مضر را بیان می کند. بر این اساس، ترجمه جمله مربوط به تصویر سوم «آن کلاه بیش از حد بزرگ است» می باشد.

مثال زیر کاربرد این ۴ کلمه را در مواجهه با یک سوال سخت ریاضی نشان می دهد.

 

مورد کاربرد

معنی

جمله

سخت است ولی قابل حل می باشد. این سوال به میران قابل ملاحظه سخت است.

.It’s quite hard

سخت است ولی با زحمت زیاد می‌توان حل کرد. این سوال واقعاً سخت است.

این سوال خیلی سخت است.

.It’s really hard

.It’s very hard

حل آن از سطح توان ما خارج است. این سوال بیش از حد سخت است.

.It’s too hard

در زیر بخش b از این بخش، خواسته شده تا جای خالی در بیان این قاعده دستوری، با دو کلمه before و after تکمیل شود.

با توجه به مثال های بیان شده، همانند جمله It’s quite big، مشخص است که این کلمات بعد از فعل و قبل از صفت قرار می گیرند. لازم به ذکر است که این کلمات نه تنها بعد از افعال to be، بلکه در همه جملات دارای صفت می توانند مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، I went to a really big house «من به یک خانه خیلی بزرگ رفتم».

در ادامه این بخش از کتاب، قسمت های دیگری برای تثبیت مطالب بیان شده طراحی شده است.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too (مطلب کنونی)
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *