واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست

در این بخش یکی از مهارت‌های اولیه و ضروری در زبان انگلیسی برای بیان درخواست خود از دیگران مطرح می شود. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی را مشاهده فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

بیان درخواست

معادل کلمه درخواست یا خواسته در زبان انگلیسی، کلمه request‌ است که معمولاً با فعل to make همراه است و به صورت to make a request یعنی درخواست کردن بیان می شود.

به عنوان مثال، در یک رستوران برای سفارش یک ساندویچ برگر به پیشخدمت یا waiter‌، اولین ایده‌ای که به ذهن می رسد، بیان درخواست به صورت رسمی و با بیان جمله I want the burger است. اما باید توجه داشت اگر چه فعل to want به معنی «خواستن» است ولی بیان درخواست در قالب این جمله در زبان انگلیسی، تحکم‌آمیز و غیرمؤدبانه تلقی می  شود و برای سفارش غذا کاربرد ندارد.

دو روش برای بیان درخواست و سفارش غذا به صورت مودبانه در ذیل بیان شده است.

روش اول

روش اول برای سفارش غذا در رستوران، استفاده از یک جمله پرسشی به صورت زیر است:

?Can I have the burger

?Can we have two burgers

برای محترمانه بودن درخواست می  توان از please‌ در انتهای جملات بالا نیز استفاده کرد.

بر این اساس در فرم کلی ساختار روش اول به این صورت خواهد بود:

 •        فعل can + ضمیر اول شخص مفرد یا جمع + have‌ به معنی داشتن + اسم آنچه مورد درخواست است.

نکات کلیدی

در این بخش تحلیل ساختار گرامری این جمله مورد بررسی قرار نمی گیرد؛ اما دانستن چند نکته در این خصوص ضروری است.

نکته اول؛ فعلِ can‌ به عنوان مهمترین بخش این جمله به معنی توانستن و قادر بودن است و در این جمله از دو فعل کمکی can‌ به معنی توانستن و have به معنی داشتن استفاده شده است. علت استفاده از دو فعل در این جمله، معنای فعل اول، یعنی توانستن است. قاعدتاً توانستن نسبت به کار و عملی معنا پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال،‌ من می‌توانم راه بروم یا من می‌توانم داشته باشم.

نکته دوم؛ با توجه به اینکه این جمله سوالی است، علت عدم استفاده از فعل کمکی سؤالی سازِ do‌، وجود فعل can در این جمله است. فعل can‌ علاوه بر اینکه به عنوان یک فعل معمولی معنای مستقل دارد، به عنوان فعل کمکی نیز مورد استفاده قرار می  گیرد. بر این اساس شکل خبری جملات فوق، به صورت I can have the burger «من می‌توانم یک ساندویچ برگر داشته باشم» بوده است و در تبدیل به سوال، فعل can‌ همانند افعال to be‌ در اول جمله قرار گرفته است. توضیحات بیشتر در مورد فعل can‌ در بخش  های آتی بیان خواهد شد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

نکته سوم؛ علیرغم مطرح شدن درخواست به صورت جمله پرسشی در این روش، با توجه به کاربرد آن که هدف دعوت مخاطب به تهیه کردن و آوردن درخواست شخص است؛ پاسخ پیشخدمت Yes, you can یا No, you can’t نخواهد بود. بلکه پاسخ به صورت sure‌ یعنی «مطمئناً» یا certainly «قطعاً» خواهد بود. پس می توان گفت سوال مطرح شده در این روش، کنایه‌ای برای ترغیب مخاطب به تهیه کردن درخواست شخص است.

روش دوم

در این روش درخواست شخص در پاسخ به سوال پیشخدمت مبنی بر اینکه «چه چیزی میل دارید؟»‌ به صورت زیر بیان می شود:

    من یک ساندویچ برگر می‌خواهم.                             .I’d like the burger

              ‌ ما دو ساندویچ می‌خواهیم.                       .We’d like two burgers

برای ادب بیشتر، معمولاً از please در انتهای جمله بیان درخواست استفاده می شود.

پس فرم کلی این ساختار به این صورت خواهد بود:

 •        ضمیر اول شخص مفرد یا جمع + ’d + فعل like + اسم آنچه مورد درخواست است.

در مورد ’d و ساختار گرامری این جمله نیز در بخش های آتی صحبت خواهد شد اما چند نکته کلیدی درباره این روش بیان می شود.

نکات کلیدی

نکته اول؛ طرز نوشته شدن ’d حاکی از ادغام شدن یک کلمه با ضمیر جمله است. کلمه ادغام شده فعل would است که حرف l‌ در تلفظ آن خوانده نمی شود. این فعل اغلب در جملات خبری و به صورت ادغام شده با ضمیر جمله مورد استفاده قرار می گیرد که نوع و مشخصات این فعل در بخش های مربوطه توضیح داده خواهد شد.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

برای روشن شدن کاربرد این فعل در بیان درخواست کافی است در جمله مثال، I would like the burger، فعل would حذف گردد. همانطور که مشخص است جمله I like the burger‌، «من برگر می‌خواهم» را بیان نمی  کند بلکه معنی آن «من این برگر را می  پسندم» است که در بخش قبل در ساختار بیان علاقمندی مطرح شد و معمولاً این فعل به صورت جمع، I like burgers‌ «من اهل ساندویچ برگر هستم» مورد استفاده قرار می گیرد.

پس می  توان گفت، فعل would در ساختار بیان درخواست، معنی جمله را از پسندیدن به درخواست کردن تبدیل نموده است.

به عنوان جمع بندی این بخش،‌ بیان درخواست به صورت مودبانه به دو روش صورت می گیرد:

?Can I have the burger, please

.I’d like the burger, please

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست (مطلب کنونی)
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *