گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد

در این بخش با کمک قسمت ۷ کتاب، شرایط خاص مربوط به افعال پرکاربرد همچون فعل like مورد بررسی قرار می گیرد و مثالهایی برای آن ارائه می شود. لطفا ابتدا فیلم آموزشی  این جلسه را مشاهده و سپس متن را مطالعه نمائید. در صورت بروز اشکال، از طریق لینک انتهای مطلب با ما در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

ساختار افعال پرکاربرد Verb Patterns

در بخش قبل، جدول page 148 مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که برای فعل‌های مختلف، نیاز به فعل دوم برای کامل شدن معنای جمله وجود دارد که برای فعل های دوم، دو حالت وجود دارد. از بین این افعال پرکاربرد سه فعل like، love‌ و hate، فعل های خاص هستند که بعد از آنها هر دو حالت فعل دوم قابل بیان می باشد. البته این حالت ها بر اساس بریتانیایی یا آمریکایی بودن زبان انگلیسی ترجیحاتی را مطرح می سازد.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

پیشنهاد می گردد قبل از ادامه این بخش، قسمت ۷ کتاب تکمیل گردد. در این قسمت خواسته شده تا جاهای خالی با فرم صحیح فعل‌ها پر شود و منظور از فرم صحیح، مصدر همراه to و یا مصدر ingدار است. در کادر فعل‌های دوم ارائه شده است که به شرح ذیل می باشد.

live «زندگی کردن»، watch «نگاه کردن»، be « بودن» (مصدر am, is, are است)، go to «رفتن به جایی»، travel «سفر کردن» و buy‌ «خریدن».

برای جمله اول، با توجه به معنی فعل‌ها، به نظر می رسد مناسب ترین گزینه فعل live است.

I’d like to live in Iran.                                  من مایلم که در ایران زندگی کنم

علت استفاده از مصدر همراه با to به عنوان فعل دوم به صورت to live، بیان فعل like به صورت I’d like است. زیرا بعد از would like‌ در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی، فعل دوم به صورت مصدر با to خواهد بود.

در جمله دوم، با توجه به وجود کلمه train باید فعلی استفاده شود که معنای جابجا شدن و حمل و نقل را بیان کند و مناسب ترین گزینه travel به معنی «سفر کردن» است.

حالا باید در نظر داشت که انگلیسی بریتانیایی یا آمریکایی ملاک قرار گیرد و سپس حالت مناسب فعل دوم انتخاب شود، با توجه به اینکه این کتاب بر اساس انگلیسی بریتانیایی است، جمله به صورت زیر کامل می شود.

I like traveling by train.                            من سفر کردن با قطار را دوست دارم

اگر بر مبنای انگلیسی آمریکایی کامل شود، به صورت زیر خواهد بود.

I like to travel by train.

در جمله بعد، با توجه به اینکه the cinema یک مکان است و فعل مناسب برای آن رفتن است؛ مناسب ترین گزینه فعل go to می باشد.

مطابق الگوی جمله قبل، این جمله نیز به صورت زیر تکمیل می شود.

I like going to the cinema.                           من رفتن به سینما را دوست دارم

بر اساس انگلیسی آمریکایی نیز به این صورت خواهد بود.

I like to go to the cinema.

جمله بعد، با توجه به معنی فعل های باقیمانده در کادر، با فعل buy به معنی «خریدن» کامل می شود و همانند جمله اول به صورت زیر خواهد بود.

I’d like to buy a new computer.                   ‌من مایلم که یک رایانه جدید بخرم

باید توجه داشت که در این مورد تفاوتی بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی وجود ندارد.

در جمله بعد، فعل مناسب watch به معنی «تماشا کردن» است که جمله به صورت زیر کامل می شود.

I like watching football on TV.       من تماشای فوتبال از تلویزیون را دوست دارم

برای انگلیسی آمریکایی نیز به صورت زیر است.

I like to watch football on TV.

جمله پایانی این بخش نیز با فعل be به معنی «بودن» به صورت زیر کامل می شود.

I’d like to be famous.                                           من مایلم که مشهور باشم

در این جمله نیز تفاوتی بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی وجود ندارد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

نکته ای که در پایان توضیحات افعال پرکاربرد یادآور می شود، مربوط به نحوه صحیح استفاده‌ از انگلیسی مناطق مختلف است. باید توجه داشت که لهجه و انتخاب کلمات می‌تواند بر اساس انگلیسی آمریکایی، انگلستانی، کانادایی، ایرلندی، ولزی و یا حتی هندی باشد؛ اما موضوع مهم در استفاده از هر یک از این لهجه ها، مربوط به consistency تلفظ‌ها و نوشتار، پایستگی و نامتناقض بودن آن ها است. بر این اساس هنگام استفاده از لهجه یک منطقه باید تمام اصول و انتخاب ها در نوشتار و گفتار مطابق انگلیسی آن منطقه باشد. عدم رعایت این نکته و عدم تناسب انتخاب لهجه ها در گفتار و نوشتار منجر به ایجاد اثر منفی در مخاطب خواهد شد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد (مطلب کنونی)
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *