گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده

در ادامه سلسله مباحث مربوط به بیان زمان در ساختار جملات انگلیسی، این بخش به معرفی فعل گذشته ساده در افعال با قاعده می پردازد. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی زیر را مشاهده فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

مروری ساختار زمان حال ساده

مفهوم زمان گذشته ساده یا past simple‌ و استفاده از ساختار این زمان هنگام گفتگو درباره حالت یا اتفاقی که در گذشته رخ داده و در گذشته نیز با اتمام رسیده است، در بخش قبل بیان شد. was‌ و were به عنوان حالت‌های مختلف فعل to be در زمان گذشته، به عنوان یک فعل خاص معرفی گردید.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

بر خلاف فعل to be،‌ اغلب فعل‌های معمولی، در زمان گذشته ساده یک شکل دارند که برای تمامی ضمیر‌های فاعلی به صورت یکسان مورد استفاده قرار می گیرد. برای درک این موضوع، نخست فعل to walk‌ در زمان حال ساده در ذیل بیان شده است.

.I walk to work everyday

.You walk to work every day

.He/She/It walks to work every day

.We walk to work every day

.You walk to work every day

.They walk to work every day

همانطور که مشاهده می شود در ساختار زمان حال ساده، شکل فعل به غیر از ضمیر سوم شخص مفرد، برای سایر ضمایر یکسان است. در زمان گذشته ساده نیز بر این اساس می توان فعل را برای تمام ضمایر به صورت یکسان استفاده نمود. اما قبل از صرف فعل در زمان گذشته ساده، باید باقاعده یعنی regular یا بی‌قاعده یعنی irregular بودن فعل مشخص گردد.

افعال با قاعده یا بی قاعده

منظور از قاعده در ساختار زمان گذشته، وجود یک فرمول ثابت برای ساختن گذشته ساده با اضافه کردن پسوند ed به انتهای فعل می باشد. به عنوان مثال، در صورتی که مشخص شود فعل walk یک فعل باقاعده است، با اضافه کردن پسوند ed‌ به انتهای آن، زمان گذشته ساده ساخته می شود.

.I walked to work yesterday

مشخص است که قید زمان جمله، با توجه به ساختار زمان گذشته نمی تواند every day‌ باشد، لذا از قید زمان مناسب ساختار فعل جمله استفاده شده است.

بی‌قاعده بودن فعل، به معنای‌ عدم وجود قاعده مشخص و ثابت برای ساخت زمان گذشته ساده فعل است که نمی توان از اضافه نمودن پسوند ed‌ برای ایجاد ساختار زمان گذشته ساده استفاده کرد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

در این بخش صرفاً به ساختار زمان گذشته ساده افعال باقاعده پرداخته شده است و این ساختار برای افعال بی قاعده در بخش بعد بیان خواهد شد.

بر این اساس، با توجه به اینکه فعل walk با قاعده است، صرف این فعل در زمان گذشته ساده به صورت زیر خواهد بود:

                         من دیروز قدم‌زمان به محل کار رفتم.                            .I walked to work yesterday

                      تو دیروز قدم زنان به محل کار رفتی.                     .You walked to work yesterday

           او/آن دیروز قدم‌زنان به محل کار رفت.             .He/She/It walked to work yesterday

                         ما دیروز قدم زنان به محل کار زفتیم.                      .We walked to work yesterday

                     ‌ شما دیروز قدم زنان به محل کار رفتید.                     .You walked to work yesterday

                    آنها دیروز قدم زنان به محل کار رفتند.                   .They walked to work yesterday

با توجه به مثال بیان شده برای زمان گذشته فعل باقاعده walk، مشخص است که برای تمامی ضمیر‌ها، حتی ضمیر سوم ‌شخص مفرد، از ساختار یکسان به صورت اضافه شدن پسوند ed به مصدر فعل باقاعده‌ استفاده شده است.

نکات کلیدی

نکته اول؛ تشخیص باقاعده یا بی قاعده بودن یک فعل در ساختار زمان گذشته ساده، صرفاً با مراجعه به دیکشنری میسر خواهد بود. اگرچه دیکشنری‌های مختلف به شکل‌های مختلف باقاعده یا بی‌قاعده بودن را بیان می کنند اما معمولاً خیلی شفاف و واضح بیان شده است. وجود تفاوت بین افعال با قاعده و بی‌ قاعده‌ نیز ناشی از استفاده انگلیسی زبان‌ها از فعل‌های مختلف می باشد.

نکته دوم؛ در افعال با قاعده که در انتهای آنها حرف e وجود دارد، تنها با اضافه نمودن حرف d‌ به انتهای مصدر فعل، زمان گذشته ساده ساخته می شود. به عنوان مثال،‌ فعلِ live‌ به معنی «زندگی کردن»، یک فعل باقاعده است؛ اما با توجه به ختم شدن این فعل به حرف e‌، تنها با اضافه شدن حرف d‌ به زمان گذشته ساده تبدیل می شود.

                         من دو سال در تهران زندگی کردم.                   .I lived in Tehran for two years

نکته سوم؛ با توجه به تفاوت زمان گذشته ساده در افعال با قاعده با گذشته ساده در زبان فارسی، می توان گفت که یادگیری فعل گذشته ساده در زبان انگلیسی راحت‌تر است. به طوری که در زبان فارسی، برای ساختن فعل گذشته ساده، از بُن ماضی و سپس شناسه خاص فاعل استفاده می شود و به عنوان مثال، فعل قدم زدن به صورت «قدم زدم، قدم زدی، قدم زد، قدم زدیم، قدم زدید، قدم زدند» صرف می شود. اما در زبان انگلیسی، افعال باقاعده در زمان گذشته ساده، صرف نظر از ضمیرهای شش‌گانه، یک شکل یکسان دارند.

I walked, you walked, he walked, …

در این بخش، مفهوم افعال با قاعده و نحوه ساختن زمان گذشته ساده این افعال بیان شد. در بخش بعد، افعال بی‌قاعده و نحوه ساختن زمان گذشته ساده آن ها بیان خواهد شد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده (مطلب کنونی)
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *