واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی

در بخش قبل، اسم ماه‌ با هدف استفاده از ان ها برای خواندن و تشخیص تاریخِ میلادی بیان شد. در این جلسه اعداد ترتیبی در زبان انگلیسی را تشریح خواهیم کرد. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی را مشاهده فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

اعداد اصلی و ترتیبی

قبل از پرداختن به شیوه خواندن تاریخ میلادی، ابتدا باید تفاوت بین cardinal numbers و ordinal numbers‌ روشن گردد.

به عنوان مثال برای بیان تعداد کتاب به صورت one book‌ یعنی یک کتاب، two books دو کتاب و three books‌ سه کتاب از اعداد استفاده می شود. این اعداد اصلی که بیان کننده تعداد هستند، در زبان انگلیسی cardinal numbers خوانده می شوند. کلمه cardinal‌ به معنی اصلی، مهم و بزرگ است.

حتما بخوانید: عدد در زبان انگلیسی

اما برای بیان ردیف، شماره و یا رتبه یک کتاب نمی توان از اعداد اصلی استفاده کرد، بلکه باید از یک سری اعداد دیگر استفاده کرد که ordinal numbers‌ نامیده می شوند. کلمه ordinal‌ از کلمه order به معنای نظم و ترتیب گرفته شده است و در زبان فارسی به ordinal numbers، اعداد ترتیبی می گویند.

اعداد ترتیبی در زبان انگلیسی نیز همانند زبان فارسی ساده است. در زبان فارسی به جز عدد یک که معادل ترتیبی آن، اول است؛ بقیه اعداد با افزودن پسوند«اُم» به اعداد ترتیبی تبدیل می شوند. به عنوان مثال، دوم، سوم، چهارم، بیست و پنجم، هفتاد و نهم و به همین ترتیب. در زبان انگلیسی نیز به غیر از چند عدد، سایر اعداد به طور مشابه با اضافه کردن پسوند th که با صدای theta‌ تلفظ می شود، به اعداد ترتیبی تبدیل می شوند.

قسمت four‌ در این بخش از کتاب، تمرینی برای آموزش اعداد ترتیبی ارائه کرده است که در به لیست اعداد ترتیبی در page 133 ارجاع داده شده است. در این قسمت مشخص است که سه عدد ترتیبی اول، کاملاً با اعداد اصلی one, two and three‌ متفاوت هستند و سایر اعداد با افزودن پسوند th به اعداد ترتیبی تبدیل می شوند.

در خصوص عدد یک، عدد ترتیبی اول، به صورت first بیان می شود. عدد ترتیبی دوم، second است و برای عدد ترتیبی سوم از کلمه third استفاده می شود. باید توجه داشت که برای نوشتن اعداد ترتیبی به صورت عددی، دو حرف انتهایی کلمات first, second and thrid‌ به عنوان پسونده به خود اعداد اضافه می شود. برای سایر اعداد نیز پسوند th اضافه می گردد که این پسوند در محل استرس کلمه هم هیچ تغییری اعمال نمی کند.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی در سطوح مختلف

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، املای دو عددد fifth به معنی پنجم و twelfth به معنی دوازدهم است. حروف انتهایی این دو عدد ve‌ بوده است که به با تبدیل به اعداد ترتیتبی به حرف f تبدیل شده است که این تغییر به علت راحت شدن تلفظ می باشد. بطور مشابه در eighth نیز برای راحتی تلفظ، حرف t‌ انتهای عدد حذف شده و برای اعداد twentieth و thirtieth نیز با اضافه شدن پسوند th،‌ حرف y به ie تغییر یافته است.

حال با توجه به آشنایی یا ماه های میلادی و اعداد ترتیبی، می توان در بخش بعد به خواندن تاریخ میلادی پرداخت.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی (مطلب کنونی)
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *