اسم های قابل شمارش

اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی اسم‌ها را می‌توان به شکل‌های مختلفی دسته‌بندی کرد. پیشتر نیز با صفات دارای درجه‌بندی و غیر قابل درجه‌بندی آشنا شدیم. در این بخش می‌خواهیم با قسم دیگری از تقسیم‌بندیِ اسم‌ها در زبان انگلیسی آشنا شویم و آن اسم های قابل شمارش و اسامی غیرقابل شمارش است.

بخوانید: صفات دارای درجه‌بندی و صفاتِ غیر قابل درجه‌بندی

آشنایی با اسم‌ های قابل شمارش و اسم‌ های غیر قابل شمارش

اسم‌ها در زبان انگلیسی می‌توانند قابل شمارش و یا غیرقابل شمارش باشند. وقتی که ما با یک اسم جدید در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم لازم است به این نکته نیز توجه کنیم که آیا قابل شمارش و یا غیرقابل شمارش است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که ما با هر کدام از این دو دسته، کلمات متفاوتی را همراه می‌کنیم.

اسم های قابل شمارش در زبان انگلیسی

به این مثال‌ها توجه کنید:

There is a dog in the park.

«سگی در پارک وجود دارد.»

There are some birds in the sky.

«چند پرنده در آسمان وجود دارند.»

در جمله‌های مثبت ما می‌توانیم از حروف a یا an و یا some (برای حالت جمع) استفاده کنیم.

There isn’t a cat in the park.

«گربه‌ای در پارک نیست.»

There aren’t any birds in the sky.

«پرنده‌ای در آسمان نیست.»

همانطور که در مثال‌ها می‌بینید برای جمله‌های منفی ما از a یا an و از any (برای حالت جمع‌) استفاده می‌کنیم.

Is there an apple on the tree?

«آیا روی درخت سیبی وجود دارد؟»

Are there any books in the room?

«آیا در اتاق کتابی وجود دارد؟»

How many books are there?

«چند کتاب وجود دارد؟»

در جمله‌های سؤالیِ دارای اسم های قابل شمارش ما از a یا an و یا از any و یا how many استفاده می‌کنیم.

اسم های غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

There is some sugar on the floor.

«روی زمین مقداری شکر وجود دارد.»

اسم‌های غیر قابل شمارش، شکلِ جمع بسته شده ندارند. شکل این اسم‌ها، همیشه مفرد است و ما برای آن‌ها از some استفاده می‌کنیم.

Is there any milk?

«شیر هست؟»

How much water is there?

«چه مقدار آب وجود دارد؟»

در جمله‌های پرسشی ما می‌توانیم کلماتِ any و یا how much را به کار ببریم.

بخوانید: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش در نگاهی دقیق‌تر

عبارات دیگری که با اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش همراه می‌شوند

There are a lot of oranges on the trees.

«تعداد بسیار زیادی پرتقال روی درختان وجود دارد.»

There is a lot of snow on the roof.

«مقدار بسیار زیادی برف روی بام وجود دارد.»

عبارت a lot of هم می‌تواند با اسم‌ های قابل شمارش و هم با اسم‌ های غیر قابل شمارش همراه شود.

این مثال نادرست را ببینید:

Ronaldo has much money.

به این نکته توجه داشته باشید که ما معمولا از much و many در جمله‌های مثبت استفاده نمی‌کنیم و بیشتر a lot of را به کار می‌بریم. پس می‌گوییم:

Ronaldo has a lot of money.

«رونالدو مقدار زیادی پول دارد.»

There is a lot of sugar but there isn’t much milk.

«مقداری زیادی شکر هست ولی شیر چندانی وجود ندارد.»

There are a lot of apples but there aren’t many oranges.

«تعداد زیادی سیب هست اما تعداد قابل توجهی پرتقال وجود ندارد.»

ما از عبارت not many برای اسم‌ های قابل شمارش و از not much برای اسم های غیر قابل شمارش استفاده می‌کنیم.

در نظر داشته باشید که بعضی از اسم‌ها هم به عنوان اسم قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش محسوب می‌شوند. این که چطور باید آن‌ها را به کار ببریم بستگی به نوع استفاده آن‌ها دارد. این اسم‌ها در یک سری از کاربردها همیشه قابل شمارش و در دیگر کاربردها غیر قابل شمارش هستند. در گفتارهای آتی به این موارد خواهیم پرداخت.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *