واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی

در این بخش به بررسی جمله‌هایی که نشان‌دهنده ابراز علاقه به سخنان گوینده هستند، پرداخته شده است. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را از لینک زیر مشاهده فرمائید و سپس به مطالعه متن بپردازید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

ابراز علاقه

در قسمت four‌ این بخش از کتاب، در ستون سمت چپ، مجموعه‌ای از جمله‌ها که بیان‌کننده وضعیت‌خاص یا اتفاق ویژه‌ای هستند، قرار گرفته است و جملات ستون راست، برای ابراز توجه به این اتفاقات بیان شده است.

در زیربخش b در این قسمت، جدولی ارائه شده است که جملات ابراز توجه و علاقه را به ۴ دسته تقسیم کرده است. موضوع جملات دسته اول، با جمله I’m happy for you به معنی «من برای این وضعیت شما خیلی خوشحال هستم» بیان شده است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

دسته دوم،‌ با عبارت I’m sorry for you‌ «من برای اتفاقی که برای شما افتاده یا وضعیت فعلی شما احساس تأسف و اندوه و همدردی می‌کنم» توصیف شده است.

دسته سوم، با استفاده از جمله I’m surprised مشخص شده است. کلمه surprised صفت و به معنی متعجب و شگفت زده است. و این دسته از جملات برای ابراز حیرت در قبال جمله مخاطب استفاده می شوند.

دسته چهارم با عنوان I’m not surprised‌ به معنی «متعجب نیستم»،‌ برای بیان عدم تعجب در قبال جمله مخاطب که از نظر خود شخص جای تعجب دارد، استفاده می شود.

در قسمت های two و three،‌ نمونه‌هایی از این جملات استفاده شده است. در page 139 نیز جدول قسمت ۴ تکمیل گردیده است که در ادامه بررسی می شود.

عبارت oh, nice یعنی «چه خوب یا خیلی خوب» و نسخه قوی‌تر آن oh, great یعنی «چه عالی» برای ابراز خوشحالی وشعف استفاده می شوند و در دسته اول قرار می گیرند.

در دسته دوم که برای بیان همدردی در اندوه دیگران است؛‌Oh, dear قرار گرفته است. نکته مهم در این عبارت،‌ ناخوانا بودن حرف h در تلفظ oh است. کلمه dear به معنی «عزیز و محبوب» است؛ اما باید توجه داشت که برای این عبارت «اوه عزیزم» ترجمه مناسبی نبوده و معادل مناسب آن «ای بابا» است. به عنوان مثال، در پاسخ به جمله I got fired yesterday یعنی «من دیروز اخراج شدم»، عبارت oh, dear به معنی «ای بابا» استفاده می شود.

عبارت what a shame یا معادل آن what a pity نیز باید به صورت معادل «چقدر بد!» ترجمه شود. ساختار این عبارات نا آشنا و جالب است؛‌ به طوری که ابتدا what و سپس حرف تعریف نامعین قرار گرفته است. این ساختار معادل ساختار جمله عاطفی در زبان فارسی است. باید دقت داشت که اگرچه ظاهراً جمله با کلمه پرسشی what‌ آغاز شده است اما مشخص است که این جمله سوالی نیست. پس what در این عبارت به معنی «چه» برای بیان احساس استفاده شده است. به عنوان مثال، جمله what a beautiful flower‌ یک جمله عطفی به معنی «چه گل زیبایی» است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

در دسته بعدی، Wow به معنی «عجب»، عبارت ?really به معنی «واقعا؟ حقیقتا؟» و you’re joking «شوخی می کنی» قرار گرفته است. ساختار جمله you’re joking‌ همانند ساختار حال استمراری در زبان انگلیسی است که فعل to be به همراه مصدر فعل با پسوند ing ساخته می شود.

در دسته پایانی برای بیان عدم شگفت‌زدگی، عبارات oh, right یا گاهی هم yeah, right قرار گرفته است که معادل «عجب» است و با طعنه بیان می شود.

باید دقت داشت که از جملات ابراز علاقه در هر یک از دسته بندی های بیان شده، به صورتی باید استفاده شود که روح انسانی و عواطف بشری را به محاورات اضافه نماید.

 

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی (مطلب کنونی)
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *