دوره مقدماتی « آموزش رایگان زبان انگلیسی» هم اکنون به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. شما می‌توانید با مشاهده فیلم‌های آموزش رایگان زبان، انگلیسی خود را در مدت کوتاهی ارتقاء دهید. به جرات می‌توان گفت این دوره یکی از قوی‌ترین و با کیفیت‌ترین دوره ‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران می‌باشد که بعد از ۳ سال تلاش شبانه روزی گروه آموزشی «آموختن» تولید و منتشر شده است.

برای شروع آموزش زبان انگلیسی فیلم‌ها را به ترتیب دانلود کرده و با صبر و حوصله مشاهده نمایید.

شماره بخششماره جلسهموضوعدانلود
بخش اولجلسه ۱معرفیدانلود
جلسه ۲ساختار کتابدانلود
جلسه ۳رنگ‌هادانلود
جلسه ۴ایام هفتهدانلود
جلسه ۵حروف الفبادانلود
جلسه ۶مکالمهدانلود
جلسه ۷تلفظدانلود
جلسه ۸جمع‌بندیدانلود
جلسه ۹تکلیفدانلود
جلسه ۱۰گفت‌وگوی دوستانه ۱دانلود
جلسه ۱۱گفت‌وگوی دوستانه ۲دانلود
-کتاب الکترونیکیدانلود
-کتاب الکترونیکی ۲دانلود
-فایل صوتی

دانلود

بخش دومجلسه ۱۲معرفیدانلود
جلسه ۱۳ساختار جملهدانلود
جلسه ۱۴ضمایر فاعلیدانلود
جلسه ۱۵ملیت و کشورهادانلود
جلسه ۱۶افعال To Beدانلود
جلسه ۱۷صفت‌های ملکیدانلود
جلسه ۱۸استرسدانلود
جلسه ۱۹What و Whereدانلود
جلسه ۲۰آواشناسیدانلود
جلسه ۲۱مکالمهدانلود
جلسه ۲۲ضمیمهدانلود
-گفت‌وگوی دوستانهدانلود
-کتاب الکترونیکیدانلود
-فایل صوتی

دانلود

بخش سومجلسه ۲۳معرفیدانلود
جلسه ۲۴عدددانلود
جلسه ۲۵شماره تلفندانلود
جلسه ۲۶حروف تعریف نامعیندانلود
جلسه ۲۷شغل‌هادانلود
جلسه ۲۸منفی کردن افعال To Beدانلود
جلسه ۲۹سوالی کردن جملهدانلود
جلسه ۳۰مکالمهدانلود
جلسه ۳۱آواشناسیدانلود
جلسه ۳۲گفت‌وگوی دوستانهدانلود
-کتاب‌الکترونیکیدانلود
-فایل صوتی

دانلود

آموزش رایگان زبان