نوشته‌ها

معنی Blue

معنی Green و همه کاربردهای این واژه

در این بخش‌ با یکدیگر به معنی blue در زبان انگلیسی می‌پردازیم و…
معنی Green

معنی Green و همه کاربردهای این واژه

در این بخش‌  به بررسی معنی green در زبان انگلیسی می‌پردازیم و تمامی …
معنی Brown

معنی Brown و همه کاربردهای این واژه

در این بخش‌  به بررسی معنی brown در زبان انگلیسی می‌پردازیم و تمامی …
معنی Red

معنی Red و همه کاربردهای این واژه

در این بخش‌ با یکدیگر به معنی red در زبان انگلیسی می‌پردازیم و…
معنی Pink

معنی Pink و همه کاربردهای این واژه

در این بخش‌ با یکدیگر به معنی pink در زبان انگلیسی می‌پردازیم و…
روزهای هفته به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی

در  فیلم آموزشی این جلسه، شما با « روزهای هفته به انگلیسی » آ…
معنی white

معنی White و همه کاربردهای این واژه

در این بخش‌ به معنی white در زبان انگلیسی می‌پردازیم و کاربردهای این و…
معنی Yellow

معنی Yellow و همه کاربردهای این واژه

در این بخش‌ به بررسی معنی yellow در زبان انگلیسی می‌پردازیم و کاربر…
افعال دو قسمتی با buzz

افعال دو قسمتی با Buzz ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری …
رنگ به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی

در  فیلم آموزشی این جلسه، شما با «رنگ به انگلیسی» آشنا خواهید شد. ت…