نوشته‌ها

ادغام‌های غیر رسمی

انگلیسی با فیلم، جلسه 12: ادغام‌های غیر رسمی

/
در جلسه دوازدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
حذف در مکالمه

انگلیسی با فیلم، جلسه 6: حذف در مکالمه

/
در جلسه ششم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع حذ…
حفظ سطح روانی

حفظ سطح روانی و نکاتی که نباید فراموش کنیم

/
آموختن زبان کار آسانی نیست. عبور از سطح مقدماتی و رسیدن به سطوح…
ابزار زبان آموزی

ابزار زبان آموزی ؛ سؤال‎هایی که باید برای یادگیری زبان بدانید

/
یکی از توصیه‌های مهم هنگام یادگیری زبان این است که شما با افراد …