نوشته‌ها

فعل listen

انگلیسی صحیح 22: کاربرد فعل Listen و یک اشتباه رایج

/
در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کا…
انگلیسی با فیلم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم یا English with Films

/
در کنار مشاهده انیمیشن، زبان انگلیسی بیاموزید! یکی از مشکلات همی…
کاربرد فعل attack

انگلیسی صحیح 13: کاربرد فعل Attack و نکاتی که باید بدانید

/
در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی کاربرد فعل attack …
تلفظ دقیق در زبان انگلیسی

تلفظ دقیق در زبان انگلیسی ؛ جایی که تفاوت‌ها آشکار می‌شوند!

/
صرف نظر از اینکه شما چه لهجه‌ای را برای خودتان انتخاب کنید، لا…