نوشته‌ها

دوره زبان انگلیسی

پیراهن لیونل مسی و چالش دوره زبان انگلیسی مجازی!

/
تی‌شرت لیونل مسی و یک دوره زبان انگلیسی مجازی ... این دو چه نسبتی ممکن ا…

به روزترین روش‌های زبان‌آموزی

/
در مقاله‌های گذشته درباره شیوه‌های سنتی یادگیری زبان با هم صحبت کر…

روش‌های اصلی یادگیری زبان

/
برای شروع هر کاری لازم است روش‌های مختلف و متعارف انجام آن را ب…

شناختِ تکنیک‌هایِ سبک‌ِ یادگیریِ شما

/
آگاهی از سبک‌های یادگیری یکی از مقدماتی‌ترین گام‌ها در راستای بهینه‌سازی مسیر یادگیر…