نوشته‌ها

gonna

انگلیسی با فیلم، جلسه 3: Gonna

/
در جلسه سوم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به فعل gonn…
قید در جمله گذرا به مفعول

انگلیسی صحیح 19: قید در جمله گذرا به مفعول

/
در این بخش از مجموعه آموزش انگلیسی صحیح یا Correct English قصد…
ضمیرهای مبهم

انگلیسی با فیلم، جلسه 1: ضمیرهای مبهم

/
در جلسه اول از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع ضم…
کلمات هم معنی

کلمات هم معنی و کلمات متضاد ؛ فصل 3 از دوره زبان انگلیسی Select Readings

/
در قسمت دوم از فصل سوم در دوره Select Readings در سطح Upper-…
کاربرد فعل aim

انگلیسی صحیح 16: کاربرد فعل aim و ساختار صحیح آن

/
در این جلسه از مجموعه انگلیسی صحیح اشتباهی رایج در مورد کاربرد…
کاربرد in و at

انگلیسی صحیح 15؛ تفاوت کاربرد In و At و جزئیات معنایی آن‌ها

/
در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی…
ترتیب قیدهای زمان و مکان

انگلیسی صحیح 14: ترتیب قیدهای زمان و مکان

/
در این بخش از مجموعه آموزش انگلیسی صحیح یا Correct English قصد…
کاربرد فعل explain

انگلیسی صحیح 12: کاربرد فعل Explain و اشتباه رایج در استفاده از آن

/
در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکاتی درباره کاربر…
اسامی مونث

اسامی مونث و خنثی ؛ فصل 2 از دوره آموزش زبان انگلیسی Select Readings

/
در قسمت دوم از فصل دوم در دوره Select Readings در سطح Upper-…
زمان آینده

پیش‌بینی زمان آینده با استفاده از ساختارهای مختلف زبانی

/
در گفتارهای گذشته با هم درباره ساختارهایی که می‌توانستند احتمال وقوع اتفاقات…