نوشته‌ها

انواع اسم در انگلیسی

انواع اسم در انگلیسی یا Nouns و تعریف آن‌ها

/
شاید پرکاربردترین ادات سخت در زبان انگلیسی را بتوان «اسم» یا no…
حروف ندا در انگلیسی

حروف ندا در انگلیسی یا Interjections و کاربرد آن‌ها

/
حروف ندا در انگلیسی یکی از 8 مورد از ادات سخن یا part of speech…

Verbals در انگلیسی چیست و چه کاربردی دارد؟

/
یکی از نقش‌های پرکاربرد که در عین حال کمتر مورد توجه قرار می‌…
اسامی جمع بی قاعده

اسامی جمع بی قاعده یا Irregular Plurals و گرامر آن‌ها

/
همه ما کم و بیش با نحوه جمع بستن اسامی معمولی در زبان انگلیسی آشنای…
حرف‌های اضافه انگلیسی

حرف‌های اضافه انگلیسی به زبان ساده

/
حرف‌های اضافه انگلیسی یا prepositions کلماتی هستند که آغازگر یک عبارتِ ح…
جمله سازی انگلیسی

جمله سازی انگلیسی ؛ تمرین بازنویسی برای رشد مهارت‌ها

/
یکی از تفاوت‌های مهم زبان‌‌آموزانی که مهارت‌هایشان را رشد می‌دهند ب…
افعال متعدی و لازم

افعال متعدی و لازم Transitive and Intransitive Verbs

/
در یک دسته‌بندی می‌توانیم فعل‌های زبان انگلیسی را به افعال متعدی …
عبارت اسمی

عبارت اسمی در انگلیسی یا Noun Clause

/
در گفتارهای قبلی با هم دیدم که جمله‌های زبان انگلیسی می‌توانند ساده، پیچ…
عبارت قیدی

عبارت قیدی در انگلیسی یا Adverb Clause

/
در گفتارهای قبلی با هم دیدم که جمله‌های زبان انگلیسی می‌توانند ساده، پیچ…
عبارت وصفی

عبارت وصفی در انگلیسی یا Adjective Clause

/
پیشتر با هم دیدم که جمله‌های زبان انگلیسی می‌توانند ساده، پیچ…