نوشته‌ها

سریال Lost

شرکت در کارگاه آنالیز فیلم به کمک سریال Lost

/
هم اکنون می‌توانید در کارگاه آنالیز فیلم به کمک سریال Lost شرکت کن…
فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

شرکت در کارگاه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

کارگاه آشنایی با نحوه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان هم …
یادگیری زبان انگلیسی

دیدن فیلم برای یادگیری زبان انگلیسی

شاید کمتر کسی را پیدا کنید که اهل فیلم دیدن نباشد. اتفاقا بسیاری از …
افعال کمکی

انگلیسی با فیلم، جلسه 15: افعال کمکی

در جلسه پانزدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
جمله انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه 14: جمله انگلیسی و تحلیل آن

در جلسه چهاردهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
حروف اضافه انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه 13: حروف اضافه انگلیسی

در جلسه سیزدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به مو…
ادغام‌های غیر رسمی

انگلیسی با فیلم، جلسه 12: ادغام‌های غیر رسمی

در جلسه دوازدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
کلمات پرسشی

انگلیسی با فیلم، جلسه 11: کلمات پرسشی Wh دار

در جلسه یازدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به مو…
tag questions

انگلیسی با فیلم، جلسه 10: Tag Questions

در جلسه دهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع سؤ…
subordinate

انگلیسی با فیلم، جلسه 9: عبارت‌های Subordinate

در جلسه نهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع سا…