نوشته‌ها

دوره زمان‌های انگلیسی

امکان تهیه دوره زمان‌های انگلیسی از فروشگاه فراهم شد

/
یکی از چالش‌های اصلی زبان‌آموزان، شناخت دقیق مفهوم اصلی هر یک از…
همه زمان‌های زبان انگلیسی

دوره فشرده همه زمان‌های زبان انگلیسی

/
  آیا مایلید تمامی «زمان‌‌»هایِ موجود در زبانِ انگلیسی را ک…