جدیدترین آموزش ها

ادغام‌های غیر رسمی

انگلیسی با فیلم، جلسه 12: ادغام‌های غیر رسمی

در جلسه دوازدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
کلمات پرسشی

انگلیسی با فیلم، جلسه 11: کلمات پرسشی Wh دار

در جلسه یازدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به مو…
tag questions

انگلیسی با فیلم، جلسه 10: Tag Questions

در جلسه دهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع سؤ…

جدیدترین مقالات

آخرین اخبار

سریال Lost

شرکت در کارگاه آنالیز فیلم به کمک سریال Lost

/
هم اکنون می‌توانید در کارگاه آنالیز فیلم به کمک سریال Lost شرکت کن…
فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

شرکت در کارگاه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

کارگاه آشنایی با نحوه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان هم …
دوره زمان‌های انگلیسی

امکان تهیه دوره زمان‌های انگلیسی از فروشگاه فراهم شد

/
یکی از چالش‌های اصلی زبان‌آموزان، شناخت دقیق مفهوم اصلی هر یک از…

آخرین محصولات