جدیترین آموزش ها

کلمه Enough

کلمه Enough در زبان انگلیسی و قواعد گرامری مربوط به آن

/
در زبان انگلیسی کلمات پرکاربردی وجود دارند که آگاهی از نحوه کاربردش…
اسامی قابل شمارش

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی: قسمت دوم

/
پیشتر با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی آشنا ش…
اسم های قابل شمارش

اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش در زبان انگلیسی

/
در زبان انگلیسی اسم‌ها را می‌توان به شکل‌های مختلفی دسته‌بندی ک…

جدیدترین مقالات

آخرین اخبار

فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

شرکت در کارگاه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

/
کارگاه آشنایی با نحوه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان هم …
دوره زمان‌های انگلیسی

امکان تهیه دوره زمان‌های انگلیسی از فروشگاه فراهم شد

/
یکی از چالش‌های اصلی زبان‌آموزان، شناخت دقیق مفهوم اصلی هر یک از…
آموزش زبان انگلیسی از پایه

آموزش زبان انگلیسی از پایه و بصورت مجازی در وبسایت آموختن

/
همه ما یک روزی زبان انگلیسی را از صفر شروع می‌کنیم؛ حتی کسا…

آخرین محصولات