جمله سازی انگلیسی

جمله سازی انگلیسی ؛ تمرین بازنویسی برای رشد مهارت‌ها

/
یکی از تفاوت‌های مهم زبان‌‌آموزانی که مهارت‌هایشان را رشد می‌دهند ب…
حال کامل

حال کامل یا Present Perfect؛ از سیر تا پیاز این زمان!

/
بین همه زمان‌های زبان انگلیسی زمانِ حال کامل یا Present Perfect جا…
اسکن کردن

اسکن کردن ؛ فصل 3 از دوره آموزش زبان انگلیسی Select Readings

/
در بخش سوم و پایانی از فصل سوم دوره Select Readings در سطح Upp…
کلمات هم معنی

کلمات هم معنی و کلمات متضاد ؛ فصل 3 از دوره زبان انگلیسی Select Readings

/
در قسمت دوم از فصل سوم در دوره Select Readings در سطح Upper-…
منفی

دوره Select Readings، فصل 3، متن اصلی «تأثیر نگرش منفی بر شغل»

/
در اولین نخست از فصل سوم از دوره Select Readings در سطح Upper-In…
تقویت ایده‌های اصلی

تقویت ایده‌های اصلی متن ؛ فصل 2 از دوره Select Readings

/
در بخش سوم و پایانی از فصل دوم دوره Select Readings در سطح Upp…
اسامی مونث

اسامی مونث و خنثی ؛ فصل 2 از دوره آموزش زبان انگلیسی Select Readings

/
در قسمت دوم از فصل دوم در دوره Select Readings در سطح Upper-…
مونث

دوره Select Readings، فصل 2، متن اصلی «چه زمانی از اسم‌های مونث استفاده کنیم؟»

/
در اولین بخش از فصل دوم از دوره Select Readings در سطح Upper-I…
ایده‌های اصلی متن

ایده‌های اصلی متن ؛ فصل اول از دوره Select Readings

/
در بخش سوم و پایانی از فصل اول دوره Select Readings در سطح Upp…