اصطلاحات انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه 4: اصطلاحات انگلیسی یا Idioms

/
در جلسه چهارم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به م…
gonna

انگلیسی با فیلم، جلسه 3: Gonna

/
در جلسه سوم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به فعل gonn…
قید در جمله گذرا به مفعول

انگلیسی صحیح 19: قید در جمله گذرا به مفعول

/
در این بخش از مجموعه آموزش انگلیسی صحیح یا Correct English قصد…
شعر انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه 2: شعر انگلیسی

/
در جلسه دوم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع کا…
انگلیسی با فیلم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم یا English with Films

/
در این بخش شما می‌توانید با استفاده از جدول زیر به تمامی قسمت‌های…
ضمیرهای مبهم

انگلیسی با فیلم، جلسه 1: ضمیرهای مبهم

/
در جلسه اول از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع ضم…
کاربرد فعل comprise

انگلیسی صحیح 18: کاربرد فعل Comprise یک فعل رسمی و آکادمیک

/
در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی کاربرد فعل compri…
کاربرد فعل knock

انگلیسی صحیح 17: کاربرد فعل Knock و نکاتی قابل توجه در مورد آن

/
در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کا…
کاربرد فعل aim

انگلیسی صحیح 16: کاربرد فعل aim و ساختار صحیح آن

/
در این جلسه از مجموعه انگلیسی صحیح اشتباهی رایج در مورد کاربرد…
کاربرد in و at

انگلیسی صحیح 15؛ تفاوت کاربرد In و At و جزئیات معنایی آن‌ها

/
در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی…