every و all

تفاوت دو کلمه Every و All در چیست؟

/
دو واژه every و all را زیاد در زبان انگلیسی مشاهده می‌کنید. این کلمات…
ضمایر مفعولی در انگلیسی

ضمایر مفعولی در انگلیسی یا Object Pronouns

/
در زبان انگلیسی ضمیرهای مختلفی وجود دارند. یکی از پرکاربردترین آن…
تفاوت Your با You’re

تفاوت Your با You’re در چیست؟ تست ساده‌ای از مهارت

/
تعیین سطح مهارت زبان‌آموزان، مخصوصا در سطوح مقدماتی تا بالای متوسط …
ترتیب صفات در زبان انگلیسی

ترتیب صفات در زبان انگلیسی یا Adjectives Order

/
از موضوعاتی که برای بسیاری زبان‌آموزان ایجاد دشواری و چالش می‌کند ترتیب …
انواع اسم در انگلیسی

انواع اسم در انگلیسی یا Nouns و تعریف آن‌ها

/
شاید پرکاربردترین ادات سخت در زبان انگلیسی را بتوان «اسم» یا no…
حروف ندا در انگلیسی

حروف ندا در انگلیسی یا Interjections و کاربرد آن‌ها

/
حروف ندا در انگلیسی یکی از 8 مورد از ادات سخن یا part of speech…

Verbals در انگلیسی چیست و چه کاربردی دارد؟

/
یکی از نقش‌های پرکاربرد که در عین حال کمتر مورد توجه قرار می‌…
اسامی جمع بی قاعده

اسامی جمع بی قاعده یا Irregular Plurals و گرامر آن‌ها

/
همه ما کم و بیش با نحوه جمع بستن اسامی معمولی در زبان انگلیسی آشنای…
حرف‌های اضافه انگلیسی

حرف‌های اضافه انگلیسی به زبان ساده

/
حرف‌های اضافه انگلیسی یا prepositions کلماتی هستند که آغازگر یک عبارتِ ح…
افعال متعدی و لازم

افعال متعدی و لازم Transitive and Intransitive Verbs

/
در یک دسته‌بندی می‌توانیم فعل‌های زبان انگلیسی را به افعال متعدی …