ساختار جمله انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی

در این مقاله ساختار جمله انگلیسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. توصیه می‌ش…
حروف انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی

در این مقاله، میخواهیم تمام حروف انگلیسی را در قالب یک فیلم آموزشی به صورت…
روزهای هفته به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی

در  فیلم آموزشی این جلسه، شما با « روزهای هفته به انگلیسی » آ…
رنگ به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی

در  فیلم آموزشی این جلسه، شما با «رنگ به انگلیسی» آشنا خواهید شد. ت…
every و all

تفاوت دو کلمه Every و All در چیست؟

دو واژه every و all را زیاد در زبان انگلیسی مشاهده می‌کنید. این کلمات…
ضمایر مفعولی در انگلیسی

ضمایر مفعولی در انگلیسی یا Object Pronouns

/
در زبان انگلیسی ضمیرهای مختلفی وجود دارند. یکی از پرکاربردترین آن…
تفاوت Your با You’re

تفاوت Your با You’re در چیست؟ تست ساده‌ای از مهارت

تعیین سطح مهارت زبان‌آموزان، مخصوصا در سطوح مقدماتی تا بالای متوسط …
ترتیب صفات در زبان انگلیسی

ترتیب صفات در زبان انگلیسی یا Adjectives Order

/
از موضوعاتی که برای بسیاری زبان‌آموزان ایجاد دشواری و چالش می‌کند ترتیب …
انواع اسم در انگلیسی

انواع اسم در انگلیسی یا Nouns و تعریف آن‌ها

/
شاید پرکاربردترین ادات سخت در زبان انگلیسی را بتوان «اسم» یا no…
حروف ندا در انگلیسی

حروف ندا در انگلیسی یا Interjections و کاربرد آن‌ها

حروف ندا در انگلیسی یکی از 8 مورد از ادات سخن یا part of speech…