حروف اضافه زمان

حروف اضافه زمان و نحوه کاربرد هر کدام از آن‌ها

حروف اضافه در زبان انگلیسی یکی از پر کاربردترین ادات سخن هست…
حروف اضافه مکان

آشنایی با حروف اضافه مکان و کاربرد آن‌ها

یکی از مهمترین کاربردهای حروف اضافه بیان قیدهای جمله است. قیدهای …
so و such

تفاوت So و Such و کاربردهای متنوع آن‌ها

دو واژه so و such را در زبان انگلیسی به وفور دیده‌اید. این دو و…
تفاوت use to و used to

تفاوت Use to و Used to و کاربردهای این دو فعل

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی، عدم تشخیص تفاوت use to و used …