اصطلاحات انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه 4: اصطلاحات انگلیسی یا Idioms

/
در جلسه چهارم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به م…
gonna

انگلیسی با فیلم، جلسه 3: Gonna

/
در جلسه سوم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به فعل gonn…
قید در جمله گذرا به مفعول

انگلیسی صحیح 19: قید در جمله گذرا به مفعول

/
در این بخش از مجموعه آموزش انگلیسی صحیح یا Correct English قصد…
شعر انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه 2: شعر انگلیسی

/
در جلسه دوم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع کا…
انگلیسی با فیلم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم یا English with Films

/
در این بخش شما می‌توانید با استفاده از جدول زیر به تمامی قسمت‌های…
ضمیرهای مبهم

انگلیسی با فیلم، جلسه 1: ضمیرهای مبهم

/
در جلسه اول از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع ضم…
کاربرد فعل comprise

انگلیسی صحیح 18: کاربرد فعل Comprise یک فعل رسمی و آکادمیک

/
در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی کاربرد فعل compri…
اسکن کردن

اسکن کردن ؛ فصل 3 از دوره آموزش زبان انگلیسی Select Readings

/
در بخش سوم و پایانی از فصل سوم دوره Select Readings در سطح Upp…
کلمات هم معنی

کلمات هم معنی و کلمات متضاد ؛ فصل 3 از دوره زبان انگلیسی Select Readings

/
در قسمت دوم از فصل سوم در دوره Select Readings در سطح Upper-…
منفی

دوره Select Readings، فصل 3، متن اصلی «تأثیر نگرش منفی بر شغل»

/
در اولین نخست از فصل سوم از دوره Select Readings در سطح Upper-In…