«جوانان طیب و طاهر و تحصیل کرده و با استعداد و ممتازی از اروپا که در دانشگاه‌های خودشان مسلمان شده‌اند پیش ما می‌آیند و درباره مسائل اسلامی راهنمایی می‌خواهند. چه کسی باید اینها را راهنمایی کند؟» (رهنمودهای مقام معظم رهبری در درس خارج، ۱۴/۶/۷۴)

 

آموزش مجازی چیست؟ پرسشی که ظاهرش ساده ولی پاسخ دقیق بدان نیازمند تأملِ کافی است. ما معتقدیم که آموزش مجازی زمانی واقعیت پیدا می‌کند که از تمامی ظرفیت‌های موجود در این فضا بهره‌برداری شود. یعنی محتوای تولید شده به نام آموزش مجازی، بطور تخصصی و مبتنی بر اصول آموزشی و رسانه‌ای تولید شده باشد. این استفاده کامل از فضا و تناسب با رسانه، همان محوری است که بخش‌های مختلف مجموعه آموختن را گرد هم جمع کرده است. در این مجموعه که متشکل از بخش مدیریت، قسمت فنی، و واحد آموزشی است ما در تعقیب این هدف هستیم که با توجه به اقتضای فضای مجازی و نیازهای موجود، آموزش‌هایی با کیفیت و در شأن مخاطبینمان ارایه کنیم؛ و در حال حاضر در زمینه آموزش زبان انگلیسی این مسیر را دنبال می‌کنیم.

 

آموختن